Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

”Tron på sig själv är vägen tillbaka till arbete”

2020-01-14 

Genom att tro på sin förmåga att arbeta, trots rygg- och nackbesvär, hittar kvinnorna olika sätt att hantera sin smärta, säger Mamunur Rashid, forskare vid Högskolan i Gävle.

Mamunur Rashid


Över hela västvärlden, särskilt i Sverige, ser forskarna att kvinnor är överrepresenterade när det gäller sjukskrivning för värk i nacke-, skuldror och rygg, men kunskapen om varför vissa kan återgå till arbete är begränsad.

Mamunur Rashid har under lång tid följt över 200 kvinnor, sjukskrivna av denna orsak, för att utröna vilka faktorer som gynnar och vilka som missgynnar en återkomst till arbete.

Tron på sig själv viktigast

Tron på sig själv är den starkaste faktor forskarna funnit för att förutspå ett ändrat beteende och återgång till arbete.

- Om jag tror på att kunna återgå i arbete så innebär det också att jag utvecklar strategier för att hantera min smärta och detta är det absolut viktigaste vi funnit, säger Mamunur Rashid.

Måste hantera sin smärta

Han slår fast att smärtpatienter måste lära sig att hantera sin smärta och att de strategier de använder för att handskas med sina besvär är mycket viktiga.

Forskarna såg att patienterna genom att ändra sitt beteende och ha regelbundna aktiviteter kunde minska sin stress. Genom att bli mer aktiva flyttades också fokus från smärtan.

- Om någon har bra strategier för att hantera sin smärta så kan vi se att det innebär en snar återgång till arbete.

Arbetsförmåga och välbefinnande är inte samma sak

I den undersökta gruppen var arbetsförmåga och välbefinnande inte samma sak. Trots att en person sade sig må bra kunde hon inte återgå till jobbet. Medan någon annan, trots dåligt välbefinnande, fortfarande kunde återvända till jobbet.

Forskarna överraskades av att socialt stöd och välbefinnande utanför arbetet, från familj, vänner eller från samhället, inte spelade någon roll, eller till och med var negativt, för att komma tillbaka till arbete.

- För mycket stöd kommer att öka rädslan för att återgå till arbetet. Vi ser också att dessa patienter försöker undvika aktiviteter som kan ge styrka för att hantera sin situation, vilket påverkar den avgörande tron på att kunna återgå till arbete igen, säger Mamunur Rashid.

Arbetsinriktad rehabilitering

Det här är forskning som är direkt användbar vid rehabiliteringscenter och av den medicinska professionen, säger Mamunur, och han efterlyser en terapi, till exempel kognitiv beteendeterapi, som fokuserar på aktiviteter som ökar hanteringsstrategin och utvecklar tron på att kunna återgå till arbetet.

- Det måste vara realistiskt, de ska tänka på sitt jobb och hur de ska hantera det. De kan inte påverka smärtan, men hjälpas till en tro på att smärtan går att hantera, säger Mamunur Rashid.

Slutsatser från studien:

  • Stark tro på att komma tillbaka innebär återgång till arbete
  • Bra strategier för att hantera sin sjukdom innebär snar återgång till arbete
  • Arbetsförmåga och välbefinnande är inte samma sak

Mamunur Rashid försvarade sin avhandling "Women on sick leave for long-term musculoskeletal pain: Factors associated with work ability, well-being and return to work" vid Högskolan i Gävle 10 januari.

Huvudhandledare: Annika Nilsson, docent Högskolan i Gävle
Opponent: Katja Boersma, professor Örebro universitet

Kontakt

Mamunur Rashid, doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-090 51 83
E-post: mamunur.rashid@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-01-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)