Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pandemin ökade trävaruföretags försäljning i Sverige

2020-07-28 

Påverkan var mest negativ, men pandemin innebar även nya möjligheter, säger Jennifer Andersson och Amanda Jansson, studenter vid Högskolan i Gävle, som undersökt coronapandemins påverkan på ett svenskt trävaruföretag.

"Många ägnade sig åt renovering när de blev permitterade eller arbetade hemifrån."

"Många ägnade sig åt renovering när de blev permitterade eller arbetade hemifrån."

Utbrottet av covid-19 förändrade helt planerna för studenterna Jennifer Andersson och Amanda Jansson som läste industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. Istället för att skriva sitt examensarbete i Kina fick de stanna i Sverige och valde att fokusera på riskhantering och speciellt coronapandemins effekter på ett medelstort svenskt trävaruföretag.


Störtdök i Storbritannien och Frankrike

Överlag var pandemins påverkan på företaget negativ. Först stängdes Kina som exportmarknad och containerbrist uppstod, då inga containrar levererades därifrån. I Europa, där länders beslut om stängda gränser var olika, påverkades företaget på skilda vis. I några länder låg försäljningen kvar enligt prognos, medan den störtdök i Storbritannien och Frankrike.

Ökade på den svenska marknaden

Försäljningen av trävaror ökade dock på den svenska marknaden, vilket studenterna tror berodde på att många ägnade sig åt att renovera när de blev permitterade eller arbetade hemifrån.

De betonar här vikten av att företag bygger upp en flexibilitet för att kunna omfördela försäljning till andra marknader. Även tvärfunktionell produktion framhålls som en styrka; om en produktionsanläggning måste stängas på grund av brist på leveranser av till exempel komponenter, kan en annan produktionsanläggning leverera produkterna.

"Pandemin kan leda till ett skifte"

Amanda Jansson

Amanda Jansson

- Pandemin kan leda till ett skifte till mera lokala försörjningskedjor, hävdar Amanda Jansson, då en globaliserad värdekedja innebär stora risker.

Att företag bör prioritera riskhantering är något studenterna starkt betonar och då inte bara för pandemier utan även för andra riskscenarier, som exempelvis översvämmade hamnar orsakade av klimatförändringar.

- Att ta det säkra före det osäkra är en bättre strategi för företagen för att få ett långsiktigt, mer hållbart företagande, säger Jennifer Andersson.

Eftertraktade studenter

Jennifer Andersson

Jennifer Andersson

- Det har varit de tre mest lärorika åren i mitt liv och det känns lite tomt nu när studentlivet är över, säger Jennifer. Hon befinner sig i Köln i Tyskland för att kvalificera sig som färdigutbildad ingenjör genom praktik.

Amanda i sin tur är redan anställd som processingenjör på Scania i Södertälje.

- Jag inser nu hur mycket jag känner igen från utbildningen. Vi kan så mycket mer än vi tror. Det här en bra framtidsbransch. Vi kommer alltid att vara efterfrågade.


Kontakt

Jennifer Andersson, student, industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 079-313 37 28
E-post: jenniferandersson14@gmail.com

Amanda Jansson, student, industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 072-577 98 14
E-post: Amandadorisjanssons@gmail.com


Text: Mia Mårdberg
Foto: Privat

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-07-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)