Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mexico Citys historia visar hur vi kan behålla naturen i staden

2020-09-01 

Att förstå historien, hur människorna har anpassat våtmarksområdet för att det ska kunna överleva, är viktigt för att skydda naturliga områden i städer, säger Maria Schewenius, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Kanalområdet i Mexico City

Xochimilco, våtmarksområdet i utkanten av södra Mexico City, har genom tiderna varit ett av världshistoriens mest hållbara och produktiva jordbruk. Områdets kanaler och öar anlades för över 1000 år sedan, innan spanjorerna kom till Mexiko.

Området är speciellt då det är den sista kvarvarande biten av det kanalsystem som ursprungligen skapades i och av sjön Texcoco, där dagens Mexico City har växt fram.

Området har förändrats i cykler

Analysen, som utfördes i samarbete med forskare vid universitetet UNAM i Mexico City, visar hur den första cykeln inleddes när spanjorerna invaderade 1521 och började dränera kanalområdet. Den andra cykeln, mellan 1700-1950, handlade om landets självständighet och etablering av Mexico City, då vattenbeståndet i Xochimilco minskade och vattenkvaliteten försämrades. I den tredje cykeln, från mitten av 1900-talet, växte Mexico City explosionsartat, något som, tillsammans med förändringar i markpolicy, har skapat ett ökande tryck på att ställa om från jordbruk till andra markanvändningar.

Maria Schewenius

Maria Schewenius

- Vi ser hur, i tre olika omgångar, det här våtmarks- och jordbrukssystemet har ändrats. Politiska förändringar och befolkningstillväxt har påverkat människornas förmåga att bruka våtmarksjordbruket och kunna överleva på grödorna, säger Maria Schewenius.

- Ingen har tidigare identifierat systemets cykler på det här sättet och vi har undersökt vad det kan finnas för gemensamma nämnare som har hjälpt systemet att överleva.

Människorna har hittat sätt

Trots ett ökande tryck på marken så har ändå människor hittat sätt att få det att fungera. De har ändrat grödorna så att utbudet ska passa marknaden, exempelvis till blommor och plantor som efterfrågas mer idag, och lyckats att på olika sätt få in vatten till området. Båtfärder på kanalerna är ett populärt turistmål.

- Lösningarna har bestått av stegvisa anpassningar till det rådande läget, vattenmängd, vattenkvalitet och ekonomiska faktorer.

- Genom att ha identifierat de här cyklerna med sina utmaningar och det sätt som området har överlevt på, hoppas vi att man kan använda dessa insikter för att ett hållbart jordbruk ska kunna bedrivas här även i framtiden.

Så mycket mer än jordbruk

Xochimilco står för så mycket mer än jordbruket, då det representerar ett viktigt habitat för både vattenlevande och marklevande arter, både djur och plantor. Här finns bland annat axolotl, en inhemsk art som är släkting till salamandern och som undersöks inom medicinsk forskning för dess regenerativa egenskaper.

Området hjälper även till med temperaturreglering och renar luften för stora delar av Mexico City. Två ekosystemtjänster för hela staden som inte märks av så länge området fortfarande finns kvar, är grönt och har de här kanalerna.

- Temperaturreglering och luftrening är jätteviktiga funktioner. När städer både blir större och tätare så blir de också varmare och ofta får de problem med luftkvaliteten.

Stor turistattraktion idag

Båtturer längs Xochimilcos kanaler är ett populärt utflyktsmål för lokalbor och turister.

Båtturer längs Xochimilcos kanaler är ett populärt utflyktsmål för lokalbor och turister.

Användningen av öarna har förändrats och många används idag till exempel som festplatser eller fotbollsplaner. Idag är Xochimilco även är en stor turistattraktion dit det är populärt att åka ut på helgerna.

- Men det är också viktigt kulturellt då det representerar mycket av stadens historia och kan bidra till människors psykologiska upplevelse av staden.

Maria säger att man genom att förstå historien för en plats, kan identifiera både faktorer som har skapat problem och sådana som har fungerat som lösningar, för att på så sätt kunna förbereda för framtiden.

- Det är viktigt att skydda naturliga områden i städer. En mosaik av olika typer av grönområden som en integrerad del av uppbyggda områden är avgörande för människors välbefinnande, både fysiskt och mentalt i ett stadslandskap, säger Maria Schewenius.

Vetenskaplig artikel Pdf, 952 kB.

Kontakt

Maria Schewenius, doktorand vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-775 37 81
E-post: Maria.Schewenius@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto Maria Schewenius: Ashley Perl
Foto Xochimilco: Maria Schewenius

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)