Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mångfaldsbarometern 2020: Ökad polarisering mellan könen - De flesta partiers väljare positiva till mångfald

2020-09-09 

Kvinnorna har aldrig tidigare, sedan mätningarna började 2005, haft så goda erfarenheter av mångfald och de flesta partiers väljare är positiva. Det visar Mångfaldsbarometern från Högskolan i Gävle.

  • Rekordgoda erfarenheter för kvinnorna - men männen uppger försämrade erfarenheter Allt större andel av kvinnorna har ganska eller mycket goda erfarenheter från att jobba eller studera med människor med utländsk bakgrund. Årets rekordnotering på 78 procent innebär att kvinnorna aldrig tidigare haft så goda erfarenheter sedan mätningarna började 2005 hela 15 procentenheter bättre än bottennoteringen 2007.
  • Partiernas väljare - med undantag av SD - övervägande positiva Bland Liberalernas, Centerns respektive Socialdemokraternas väljare finns en klar majoritet som är positiva till mångfald; 85, 72 respektive 66 procent. Bland KDs väljare utmärker sig hälften som positiva till mångfald, och endast 14 procent är uttalat negativa. Det finns en större andel positiva än negativa bland Moderaternas väljare, 38 procent, men den största delen av partiets väljare är varken uttalat positiva eller negativa, och uppgår till 47 procent. Sverigedemokraternas väljare utmärker sig i analysen då så många som 72 procent är negativa till mångfald. Var fjärde av partiets väljare är dessutom mycket negativ. Det finns inget annat parti som kommer i närheten och som har så stor andel väljare som är negativa till mångfald, respektive liten andel som är positiva, sex procent.
  • De med högre utbildningsnivå har blivit mer negativa - och de med lägre utbildning mer positiva Utbildning och attityder till mångfald korrelerar starkt, ju högre utbildning desto större andel med positiva attityder till mångfald. Under 2020 har istället de mer negativa med lägre utbildningsnivå blivit något mer positiva, medan de mer positiva akademikerna blivit mer negativa, dvs mot en harmonisering av attityder, även om det är långt kvar.
  • Rekordmånga positiva till egna kulturella traditioner Svenskarnas attityder till att människor med utländsk bakgrund ska ha sociala, kulturella och språkliga rättigheter har återhämtat sig efter att ha försämrats efter den stora asylinvandringen 2015. En majoritet, nästan sex av tio, instämmer återigen i att det svenska samhället bör skapa möjligheter för människor med utländsk bakgrund att kunna bevara sina kulturella traditioner. En klar uppgång på 12 procentenheter sedan 2018. Uppfattningen att mångfald hotar svenskar vanor och värderingar fortsätter trendmässigt att minska sedan 2016. Andelen som instämmer i att alla ska ha samma sociala villkor ökar också, från 61 till 68 procent, men återhämtar sig inte riktigt till nivåer som under 2014. Den tidigare tillbakagång av positiva attityder till att människor behåller sitt modersmål och att det är bra om man lär sina barn det, har nu åter klättrat upp på tidigare nivå, nämligen 61 procent, mot 56 procent 2018.
  • Men.. en klar majoritet kräver anpassning till svenska vanor En mycket stark majoritet, nio av tio, har sedan 2016 ansett att människor med utländsk bakgrund har en skyldighet att anpassa sig till svensk kultur och vanor. Årets resultat på 80 procent är fortfarande ett mycket starkt stöd för detta påstående.
  • Förstärkt attityd till samma arbetsvillkor. Idag instämmer 89 procent att alla ska ha samma arbetsvillkor. 70 procent tycker att utländsk arbetskraft behövs för att säkra servicen inom välfärden och det är en stark uppgång från 2018. 67 procent anser också att utländsk arbetskraft behövs för att höja landets kompetensnivå. Samtidigt stärks åsikten att Sverige egentligen utnyttjar människor med utländsk bakgrund, 10 procent fler tycker så.
  • Motståndet mot islamska friskolor och heltäckande slöjor i skolan och på arbetsplatsen fortsätter öka 73 procent, det högst uppmätta resultatet sedan frågan började mätas 2010, anser att dessa friskolor motverkar integration, En klar majoritet, 76 respektive 73 procent, anser också att heltäckande slöjor som burka och niqab borde förbjudas i skolan och på arbetsplatser. Fortfarande tycker åtta av tio som bor i Sverige att den religiösa tillhörigheten, oavsett religion, ska vara en privatsak.
  • Grannens ursprung Numera anser en majoritet att nyanlända inte alls är mer högljudda och stökiga än svenskar, en ökning av förbättrade attityder från 38 procent 2016, till 45 procent 2018 och till 52 procent 2020, vilket innebär en trend i mer positiva attityder till mångfald i ett boendeperspektiv.

Mångfaldsbarometern 2020 Pdf, 2 MB.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Högskolan i Gävle vill med den årliga Mångfaldsbarometern bidra till diskussionen om mångfald i det svenska samhället. Kännedomen om svenska folkets attityder är viktig eftersom de kan få en stor påverkan på det framtida samhällsklimatet.

Mångfaldsbarometern har funnits sedan 2005 och skapades vid Uppsala universitet. De senaste åren har Högskolan i Gävle ansvarat för undersökningen, under ledning av sociologiprofessor Fereshteh Ahmadi.

Fereshteh Ahmadi, är professor i sociologi vid Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle. Hon är huvudledare i projektet Mångfaldsbarometern. Ahmadi forskar för närvarande om hälsa, coping och kultur. Hon är ansvarig för en internationell studie om meningsskapande coping.

Irving Palm är docent i sociologi och har under lång tid varit lärare och forskare vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet men är sedan några år tillbaka lektor emeritus. Ett av Palms intresse-och forskningsområden är migration. Tillsammans med Orlando Mella har han under tio års tid varit medansvarig för den årligen genomförda Mångfaldsbarometern och under flera år varit ordförande för IMER-seminariet vid institutionen.

Kontakt

Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi, Högskolan i Gävle
Tel: 0090-543 50 82 207, 070-717 19 07

Irving Palm, docent i sociologi, Uppsala universitet
Tel: 070-328 12 11

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)