Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Distansstudier kräver socialt sammanhang

2020-09-17 

Tekniska lösningar och självstudier är ofta i fokus på distansutbildningar, men möjligheten till ett socialt sammanhang för studenterna är minst lika viktigt, enligt forskare på Högskolan i Gävle.

Jörgen Holmberg

Jörgen Holmberg

Vid Högskolan i Gävle läser normalt närmare 50 procent av studenterna på distans. Till skillnad från traditionella studier med föreläsningar och seminarier på Campus ställer distansstudier andra krav på lärare och studenter.

– I och med pandemin har fler fått en förståelse för att teknik enbart inte räcker. Det krävs en tydligare undervisningsnärvaro och en social kontext för studenterna för att de ska kunna ta till sig undervisningen, menar Jörgen Holmberg.

De som söker sig till distansstudier befinner sig dessutom ofta i en annan situation i livet än campusstudenter.

– De har ofta familjer och studerar på deltid. Det finns alltså flera skäl till att inte kopiera campuskurser och köra dem på distans, säger Jörgen Holmberg.

Tre avgörande faktorer

Den rapport som författats inom ramen för samverkansprojektet Nya Vägar (se faktaruta nedan), där Högskolan i Gävle deltar, lyfter fram tre forskningsbaserade faktorer som avgörande för om en distansutbildning blir lyckad, utöver teknisk utrustning i form av datorer och mjukvara:

  • Det behövs ett forum där studenter kan träffas, diskutera och stötta varandra. En förutsättning för lärande genom samarbete är tillit inom gruppen och att samtliga känner sig sedda och inkluderade. För att detta ska kunna uppnås behöver samtliga inblandade ges och ta möjligheten att ”bli en person” och inte bara ett namn i kursen. Här har både lärare och studenter ett ansvar. Läraren har dock ett övergripande ansvar och behöver fundera på hur man kan försöka skapa en ”studentkänsla” även i distanskurser. Detta kan till exempel innebära att såväl lärare som studenter presenterar sig i text och bild, och att kursens uppgifter inkluderar samarbetsmoment.
  • Tydlighet och närvaro i undervisningen: Distansstudier med få eller inga fysiska möten ställer höga krav på eget ansvar och initiativ. Det blir därför extra viktigt att läraren har en tydlig röd tråd mellan kursens mål, undervisning, övningar och examination. En distanskurs där innehållet består av skriven text riskerar även att bli opersonlig och med begränsad dialog mellan lärare och student. På en distanskurs finns inte heller samma chans att dröja sig kvar efter lektionstid och ställa frågor. Därför är det viktigt att dialogen via exempelvis videolänk används på ett sätt som gör att lärarens närvaro i kursen blir tydlig och att studenterna känner sig sedda.
  • Att utmanas i och pröva sin förståelse med andra: Då distansstudenter riskerar möta färre perspektiv och exempel på det som ska läras finns en uppenbar risk att de utmanas och stimuleras mindre i sitt tänkande och sin förståelse kring kursinnehållet. För att stimulera dessa kognitiva processer kan digital teknik användas för att låta studenterna interagera med läraren och varandra, exempelvis genom att kommentera en text, bild, video eller ljudfil. Att pröva, utbyta och ta ställning till olika perspektiv ger en variation som är ett bra stöd i lärandet.

– Det är svårare än många tror att vara lärare på distans. Distansundervisning förutsätter också att man kan få stöd som lärare, inte bara vad gäller att hantera de tekniska utmaningarna, säger Jörgen Holmberg.

Text: Anders Munck

FAKTA: Nya Vägar

Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet (även kallat K3 – kunskapstriangeln). Projektets övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet kan tillgängliggöra högre utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Deltagare förutom Högskolan i Gävle är Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Umeå universitet och ett antal kommuner.

Kontakt

Jörgen Holmberg, fil dr i Didaktik Högskolan i Gävle, 076 213 29 83
Anders Munck, pressansvarig Högskolan i Gävle, 072-582 95 80

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)