Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan storsatsar mot våldet

2020-09-21 

- Våldet lyfts i media och bilden blir lätt att våldet hela tiden ökar. I en seminarieserie vill vi berätta vad forskningen egentligen säger om våldet i samhället, säger Sara Skoog Waller, forskare i psykologi vid Högskolan i Gävle.

Våld


Det finns ett stort intresse hos allmänheten för våld, säger Sara Skoog Waller, men ofta ges en ganska entydig bild av våldet och vilken typ av våld som är viktigt att belysa. Vi kommer att ta upp våld som sker i en rad olika kontexter, våldets orsaker och konsekvenser, men också hur våld kan förebyggas och minskas och hur stödet till utsatta kan förbättras.

Med fältet i panelsamtal

- Vi skapar nu en möjlighet för möten och samtal mellan forskare och praktiker som arbetar professionellt på fältet. Polis, rättsväsende, socialtjänst, kriminalvård, vård och skola, men också personer som arbetar strategiskt för att förebygga våld, hela kedjan egentligen, säger Sara Skoog Waller.

Vid varje tillfälle hålls ett föredrag av en forskare med ett unikt tema. Det handlar om våld i nära relationer, könsstympning och våld i arbetslivet. Föredraget följs sedan av ett panelsamtal med medverkan av personer från fältet som på olika sätt arbetar med våld.

- Det blir en diskussion mellan forskaren och professionerna kring det som forskaren presenterat, men också vad personerna som faktiskt möter våldet ute i samhället har för erfarenheter och även tittarna kommer att kunna ställa frågor.

Jerzy Sarnecki först ut

Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki

Fredag 25 september kl 13.00-14.30 inleds seminarieserien av professor Jerzy Sarnecki som kommer att tala om våldsbrottsligheten i Sverige ur ett långt och kort perspektiv.

Vilka förändringar har skett i våldets struktur och omfattning över tid och vilka orsaker har våldet?Jerzy ger en översikt över våldsbrottsligheten i Sverige och belyser skjutvapenvåld i kriminella kretsar, det dödliga våldet, misshandel, rån och kopplingen mellan kön och våld.Jerzy Sarnecki är professor emeritus i allmän kriminologi vid Stockholms
universitet, professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm.

Seminarieserien börjar med fem webinarier och tanken är att de bara är början på ett pågående samtal kring våld.

Varje tillfälle live-streamas via en Zoom-länk som mejlas till dig vid anmälan. Anmäl till: sara.wallerskoog@hig.se

Läs om de första fem webinarierna här Pdf, 260 kB.

Kontakt

Sara Waller Skoog, fil. dr i psykologi vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-867 34 39
E-post: sara.wallerskoog@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)