Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen

2020-10-06 

Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045.
Men övergången till fossilfria bränslen är en krävande process för både industri- och transportsektorn.
Därför har Högskolan i Gävle tagit initiativ till ett projekt kring vätgaslösningar, där Svea Vind Offshore redan är en samarbetspartner.

Vätgas

Industrin och transportsektorn står sammanlagt för omkring två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045. Vätgas kan framställas från förnybara källor och ersätta fossil energi i industrin och transportsektorn.

Högskolan i Gävle har därför tagit initiativ till och är huvudsökande för ett projekt kring systemanalys av vätgaslösningar. Projektet ska bland annat kartlägga hur aktörerna inom transport- och industrisektorn ska kunna ersätta fossila bränslen med vätgas.

Arbetet med ansökningarna till Region Gävleborg och Tillväxtverket har koordinerats av Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle. Det sökta projektet är tänkt att finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Svea Vind Offshore och Gävle Energi.

- Den övergripande utmaningen nationellt, och i vår region, är att skapa en större förståelse för den potential som vätgas utgör för klimatomställningen. Här finns kunskapsklyftor om sakfrågan och vilka roller olika aktörer har. Det leder till att det är svårt att få till effektiva samarbeten, säger Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Övergången till en koldioxidsnål ekonomi är helt avgörande för att Sverige och alla andra länder i världen ska klara av att leva upp till det globala klimatavtalet som undertecknades 2015 i Paris. Sveriges övergripande klimatmål är att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Fossilfri el kan genom elektrolys ge vätgas utan klimatpåverkan.

- Vätgas kan komma att spela en nyckelroll för att vi ska nå klimatmålen till 2045 och efterfrågan på vätgas kommer att öka, inom såväl industrin som transportsektorn för att där ersätta fossila bränslen. Därför är det självklart för Svea Vind Offshore att bidra till utvecklingen av vätgas. Det är glädjande att Ola Norrman Eriksson vid Högskolan i Gävle är drivande i detta då det är kunskap som kommer att ge nytta såväl nationellt som internationellt, säger Mattias Wärn, vd Svea Vind Offshore.


Fakta:

Svea Vind Offshore är ett entreprenöriellt bolag som fungerar som katalysator då vi möjliggör för vindkraft på lämpliga platser utifrån ekonomi, teknik och miljö. Bolaget startades 2015 av Mattias Wärn och Maria Brolin. Grundarna drivs av en vilja att göra skillnad och bidra till en hållbar värld både vad gäller klimatet och jobbskapande lokalt där de verkar. Huvudkontoret ligger i Gävle.

 

Kontakt:

Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle, telefon 070-180 06 72

Anders Munck, pressansvarig vid Högskolan i Gävle, 070-794 65 23

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)