Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljoner till forskning vid Högskolan i Gävle

2020-10-09 

Forte* har beslutat bevilja forskning om socialt arbete och kriminologi tre anslag om sammanlagt närmare sju miljoner kronor.

Högskolan i Gävle

Sofia Wikman, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, beviljas 4.9 miljoner av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), för en treårig studie - "What happened in Sweden over the last 40 years" – om hur invandring påverkat brottsutvecklingen i Sverige de senaste 40 åren.

Den officiella statistiken visar att invandrare är överrepresenterade bland personer misstänkta och lagförda för brott, i synnerhet våldsbrott.

De senaste decennierna har andelen invandrare ökat kraftigt. Trots detta uppvisar utvecklingen av flera brottskategorier ingen påtaglig ökning, alltså saknas ett enkelt samband mellan invandring och brott.

Mot bakgrund av detta kan följande hypoteser formuleras:

  1. Brottsutvecklingen i Sverige har påverkats direkt av invandringen och utvecklingen hade varit mer gynnsam om invandringen hade varit lägre. De invandrades högre brottslighet har adderats till övriga befolkningens
  2. Brottsutvecklingen i Sverige har inte påverkats direkt av invandringen utan istället resulterat i en substituering mellan befolkningsgrupper som i sin tur kan relateras till sociala och ekonomiska skillnader.


- Den forskning som hittills genomförts om brottslighetens utveckling i Sverige fokuserar i huvudsak på omfattning och utveckling snarare än orsaker. Den är i de flesta fall mest beskrivande och inte analyserande till sin karaktär. Det finns ett stort behov av mer djupgående studier som kan ge nyanserade och väl underbyggda svar på hur och i så fall på vilket sätt genus, etnicitet och social klass är relaterat till brottsligheten och dess förklaringsfaktorer, säger Sofia Wikman.

Medverkande forskare:

Amber Beckley
Amir Rostami
Jerzy Sarnecki
Lars Westfelt
Sofia Wikman

My Lilja, Malmö universitet


Vid sidan av detta har Sofia Wikman och Pia Tham beviljats varsitt anslag för forskningsutveckling om vardera cirka en miljon kronor för att syntetisera och utveckla sin forskning. Sofias forskning har fokus på att förebygga våld i arbetslivet och Pia Thams om att skapa ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten.

- Det är väldigt roligt att Forte genom dessa anslag uppmärksammar forskning vid Högskolan i Gävle. Två av fem bidrag till forskningsutveckling gick till Högskolan i Gävle, säger Pia Tham docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

*Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har beviljat Sofia Wikman forskningsmedel för ett treårigt forskningsprojekt "What happened in Sweden over the last 40 years - brottsutveckling, etnicitet, kön och social klass i Sverige de senaste 40 åren.".

Sofia Wikman är docent vid docent vid Avdelningen för socialt arbete och kriminologi. Hennes forskningsintressen är bland annat brottsutveckling, hur man kan mäta och förebygga våld i arbetslivet, förståelsen av samhällsproblem som t.ex. psykisk ohälsa, risk och säkerhetsfrågor i arbetslivet samt brottsoffer.

Kontakt

Sofia Wikman, docent i kriminologivid Högskolan i Gävle
Tel: 079-079 10 57
E-post: Sofia.Wikman@hig.se

Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle
Tel: O26- 64 86 80
E-post: Pia.Tham@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)