Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny studie ska förbättra landets förskolelokaler

2020-10-20 

Forskare på Högskolan i Gävle ska undersöka hur landets förskolebyggnader kan bli bättre.
Studien ska kartlägga hur lokalernas utformning kan gynna pedagogiken och det dagliga arbetet på förskolorna.

- Detta är en ny typ av studie. Resultatet ska bland annat kunna användas av kommuner som planerar nya förskolor eller bygger om befintliga lokaler. Det är inte enbart en fastighetsfråga att bygga en ny förskola, utan det är i allra högsta grad ett projekt för förskolans verksamhet med pedagogisk idé, organisation och arbetssätt, säger Annika Elm, forskare inom Innovativt lärande på Högskolan i Gävle.

dagis

Den nya studien ska undersöka vilka förbättringar som är möjliga att göra i förskolebyggnader.

Tre kommuners förskolor ska studeras på verksamhetsnivå och utifrån framgångsfaktorer. Projektet, som heter Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler är initierat och finansierat av de163 kommunerna i Fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) administrerar fondens arbete. Studien har två delar och löper över tre år. Alla de aktörer som har med förskolor att göra kommer att involveras.

- Vi ska studera förbättringar som går att göra i befintliga lokaler så väl som i nybyggda förskolor. Förutom gåturer med förskollärare och barn kommer vi att kontakta vårdnadshavare, representanter från byggsektorn, och från den kommunala förvaltningen, säger Lena O Magnusson, forskare inom Innovativt lärande på Högskolan i Gävle.

Inom forskningsområdet Innovativt lärande

Projektets första del med start 2020 har beviljats. Det leds av professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs och genomförs tillsammans med forskarna Annika Elm och Lena O Magnusson. De fyra arbetar alla inom Utbildningsvetenskap på Akademin för utbildning och ekonomi (AUE) på Högskolan i Gävle. Forskningsprojektet utförs inom ramen för Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer inom det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Det efterfrågas idag jämförande studier av detta slag och studiens resultat kommer därför att vara till nytta för offentliga och privata aktörer vid planering, genomförande och utvärdering av framtida förskolebyggnader.

För mer information, se ROLEs hemsida.

Kontakt:

Annika Elm
annika.elm@hig.se
072-007 20 91

Lena O Magnusson
lena.o.magnusson@hig.se
070-291 95 83

Anders Munck, pressansvarig på Högskolan i Gävle
anders.munck@hig.se
070-794 65 23


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)