Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så minskades mobbningen i kommunens skolor med 40 procent

2020-11-18 

I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och de stoppar mobbningen av minst tre av fyra elever varje termin, säger Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mobbning i skolan

Peter Gill poängterar att Gävlemodellens styrka är att den består av ett antal komponenter, som forskarna sett fungerar mot mobbning i skolor, som de enskilda skolorna kan välja bland.

- Det är mycket viktigt då vi kan visa att skolornas problem kan se helt olika ut och lösningen därför inte kan vara densamma. Man kan inte, som de traditionella antimobbningsprogrammen tror, vaccinera mot mobbning.

Gävle har en unik bild av barnens utsatthet

Gävle kommun har en unik bild av hur barnen har det i skolan då deras utsatthet mäts genom enkäter två gånger om året. Inte på individnivå, men nere på klassrumsnivå.

- Det helt otroliga är att man har mer än 80 procents svarsfrekvens från samtliga elever i grundskolans årskurs 4-9 två gånger om året under fem år. Så man har koll på läget.

Genom att använda exakt samma kartläggningsmetod som användes under en nationell undersökning som besvarades av 10 000 elever i Sverige finns också möjligheten att jämföra Gävles statistik med övriga Sveriges.

- I Gävle kommun har man lyckats få ner andelen mobbade, och det inte obetydligt, 40 procent mindre än i riket.

Mobbaren byter offer

En av de viktigaste upptäckterna av den nationella undersökningen, som fick tillgång till enskilda elevers personnummer, var att efter ett halvår var mobbningen ungefär densamma, ca 8-9 procent bland dessa 10 000 elever.

- Men 75-80 procent av de som svarade att de var mobbade i oktober var inte mobbade i april.

Detta är en världsunik upptäckt, fortsätter Peter Gill, det innebär att det i ett stort skolsystem finns ett antal mobbade barn, men de ersätts! Det är inte så att skolan inte gör någonting, lärarna gör allt och 75-80 procent av eleverna blir åtgärdade inom ett år, men de ersätts av andra.

- Mobbaren vågar inte ge sig på de som upptäckts och då väljer hen en annan. Exakt så enkelt är det. Det finns vanföreställningar om mobbare också, mobbning kan till exempel ge högre status i en kamratgrupp.

Gävlemodellen

  • En modell som stödjer skolorna att ta till sig och omsätta de forskningsresultat som presenterades i rapporten ”Utvärdering av metoder mot mobbning” Skolverket 2011
  • 2016 har alla grundskolor i Gävle kommun frivilligt anslutit sig
  • Uppföljande enkät till alla elever på hösten och på våren
  • Fem års enkätundersökningar att jämföra med - underlag från vissa skolor från 2012
  • Resultat oktober 2020: 40 procent mindre mobbing i Gävle kommun jämfört med riket

Pelle Matton

Pelle Matton

Pelle Matton är sedan 1999 knuten till Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) och han har stått för utbildningsinsatserna inom ramen för Gävlemodellen.

Efter att Skolverket presenterar sin rapport 2011 söker han tillsammans med Utbildning Gävle kontakt med Peter Gill. Gävlemodellen formas så i samarbetet mellan Gävle kommun, Högskolan i Gävle och BIG.

Pelle säger att han som ung lärare i slutet på -70 talet såg att det fanns elever som blev väldigt illa behandlade. De var ofta dubbelt utsatta därför att inga kamrater vågade umgås med dem och de kunde bli helt ensamma i en skola med 700 elever.

- Då är det helt avgörande att vuxna står upp för dem, jag har också sett vilken skillnad skolan kan göra om vi står upp och vågar kliva fram.

Är det ungefär samma mobbning nu som förr?

I många avseenden är den samma men det har fått nya arenor genom internet. Tyvärr är 90 procent av de elever som är utsatta på nätet också utsatta i skolan, så det är samma individer som väljs ut.

De 1.5-2 procent av de mobbade som ständigt mobbas, hur ska vi hjälpa dem?

Vi måste våga tänka utanför boxen, pröva nya saker. Vi får inte backa, vi måste stå upp för dem. Det gäller att sätta gränser för de som utsätter andra elever men också att stödja dem att hitta en annan roll, ett annat sätt att bli sedd och bekräftad än att bete sig illa mot andra.

Det är inte omöjligt - det går!

------------------------------------

Peter Gill är numera professor emeritus och kommer att sitta kvar i styrgruppen för Gävlemodellen och stafettpinnen övertas nu av Silvia Edling, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle och Guadalupe Francia, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Text: Douglas Öhrbom

Kontakt

Peter Gill, professor emeritus i pedagogik vid Högskolan i Gävle
Tel: 0703498640
E-post: Peter.Gill@hig.se

Silvia Edling, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 82 60
E-post: silvia.edling@hig.se

Guadalupe Francia, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-633 58 11
E-post: guadalupe.francia@hig.se

Pelle Matton, Utbildning Gävle, Brottsförebyggarna i Gävle
Tel: 070-414 1874
E-post: pelle.matton@gavle.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)