Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stephan Barthel världens mest citerade forskare om gröna städer

2020-11-25 

Nyligen publicerades Clarivates årliga lista på världens mest citerade och inflytelserika forskare och den visar återigen att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, är en av de mest citerade forskarna i världen.

Stephan Barthel

Stephan Barthels artiklar handlar om hur utveckling av städernas naturmiljöer kan erbjuda nya sammanhang och beteenden för människor och hur det kopplar till en globalt hållbar utveckling.

Hans arbete vill förstå och vara med och driva en hållbar stadsutveckling som är avgörande för lokala ekosystem, människors välbefinnande och för städernas förnyelseförmåga.

- Vi ska skapa platser där vi människor trivs att leva och bo, samtidigt som vi radikalt minskar vårt klimatavtryck, säger Stephan Barthel.

Web of science räknas av många inom den akademiska världen som den främsta kvalitetsdrivna databasen för refereegranskade tidskrifter och som ett viktigt analysverktyg för att analysera internationell forskningskommunikation utifrån hur många gånger de i databasen indexerade artiklarna har citerats i andra artiklar.

Deras kriterium för att rankas som högciterad innebär att man tillhör 99 percentilen i världen inom sitt fält där artiklar de senaste tio åren räknas.

I Sverige använder Vetenskapsrådet databasen på uppdrag av regeringen för att fördela den konkurrensutsatta delen av det statliga anslaget till forskning och utveckling.

Stephan Barthels mest citerade artiklar i Web of science

Kontakt

Stephan Barthel professor i miljövetenskap och vetenskaplig ledare för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se
Urban Studio


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-05-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)