Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gröna jobb krävs för att stå emot städernas kommande kriser

2020-11-30 

- Om vi är tidigt ute och anpassar städerna för kommande kriser så har vi mycket större chanser och vinner ekonomiskt, säger Johan Colding, föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle.

Johan Colding

Johan Colding

Vi måste skapa de här nya gröna jobben, säger Johan Colding, ge de grupper som nu protesterar verktyg och förutsättningar att göra något. Förändra vårt sätt att se på vad ett arbete är och detta arbete kring ekosystemtjänster kan skapa massor av nya jobb.

Som exempel nämner han skötsel av parker och odlingar i städerna och av våtmarkerna som behövs i våra stadsnära landskap. Underhåll av de starkt hotade dammiljöerna som fanns i de gamla jordbrukslandskapen och som är helt avgörande för trollsländor, amfibier och andra arter som är beroende av sötvattensdammar. Att golfbanorna, som har massvis med dammiljöer, får hjälp och stöd att skapa mer motståndskraftiga landskap.

Odling av grödor och växter i staden hjälper också pollinatörerna, som nu försvinner på grund av monokulturen i de gamla jordbruksmarkerna. Arbetet för att behålla den biologiska mångfalden skapar också ett lärande.

- Engagerade människor är alltid bättre än motsatsen, på det sättet skapas normer och en platstillhörighet, man tar hand om sin "backyard" på ett helt annat sätt.

"Vi måste få människor att engagera sig"

Johan Colding säger att de formella institutionerna, där länder ska skriva på universella avtal, inte riktigt fungerar.

- Det räcker med att ett land inte skriver under och sedan händer ingenting.

Forskarna i Gävle förespråkar istället en satsning på informella institutioner, där människor själva tar initiativ och själva bestämmer och där lokala lösningar premieras. Där till exempel en stad eller en regering ska kunna ge förvaltningsrätt till en grupp av individer att bilda samfälligheter och tillsammans agera.

- Vi vill få människor att engagera sig och kunna bidra konstruktivt.

Ekosystemtjänster är ren vinst

Att ge förvaltningsrätt till en grupp av människor att ta hand om ett grönområde, eller en hel park vilket man gör i exempelvis Berlin, bygger hållbarhet i längden genom att människor blir delaktiga och minskar samtidigt stadens kostnader.

- Berlin är också ett utmärkt exempel där man låter gräsrötterna få tillträde, inte bara till grönområden utan också till konstnärliga verksamheter, bostadsområden med mera, och så skapas levande och häftiga bostadsområden dit restaurangerna sedan lägger sig.

En studie från Stockholm visade att 40 procent av all koldioxid från trafiken tas upp av grönområden och våtmarker och detta är bara reningseffekten, all biologisk mångfald kommer på köpet.

- Det betyder också att man kan sätta ett pris på vad de här ekosystemtjänsterna är värda för oss. Ekosystemtjänster är ren vinst om man kan bevara dem för en stad, säger Johan Colding.

"Utan motståndskraft får vi svårt att överleva"

En studie från FNs Environmental Protection Agency visar att om man inte ökar kostnaderna för anpassning mot kommande kriser till 2030 så kommer kostnaden att bli sex till 13 gånger högre.

I en nyligen publicerad artikel från Urban Studio betonas vikten av att låta det lokala civilsamhället komma in på ett annat sätt för anpassning till klimatförändringar.

- Om vi inte bygger in motståndskraft mot okända kriser så får vi mycket svårare att överleva dessa kriser, säger Johan Colding.


Vetenskaplig artikel Cell Press

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Britt Mattsson

Kontakt

Johan Colding, docent i naturresurshushållning och föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle
Tel: 08- 673 95 39
E-post: johan.colding@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)