Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljonregn över Högskolans forskning

2020-12-22 

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige beviljar drygt 12 miljoner kronor ur Europeiska regionala utvecklingsfonden till fyra forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle exteriör

Högskolan i Gävle har beviljats anslag på 12,4 miljoner kronor för fyra forskningsprojekt. Foto: Anna Sällberg/Högskolan i Gävle

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är en organisation för Gävleborg, Dalarna och Värmland med uppdrag att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt.

Strukturfondspartnerskapet samråder med regionerna i respektive län och avgör sedan vilka projekt som ska beviljas finansiering.

Nu fördelas totalt drygt 45 miljoner kronor på 14 projekt med syfte att främja hållbarutveckling, innovation och konkurrenskraft i de tre regionerna.

"Områden där vi har stark forskning"

Högskolan i Gävle har beviljats anslag på 12,4 miljoner kronor för fyra forskningsprojekt. Högskolan och Region Gävleborg bidrar med lika mycket sammanlagt, vilket gör att projekten totalt omsluter cirka 25 miljoner kronor.

- Vi är mycket nöjda med att vi beviljats dessa medel som innebär att Högskolan kan bidra till regional utveckling inom områden där vi har stark forskning. Dessa fyra projekt är exempel på hur Högskolans forskning och utbildning bidrar till att lösa centrala samhällsutmaningar i nära samverkan med regionala aktörer, säger Lars Bengtsson, prorektor på Högskolan i Gävle.

Läs mer om de fyra forskningsprojekten nedan.

Kontakt:
Anders Munck, pressansvarig, 070-794 65 23

Systemanalys av vätgas

Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045. Högskolan i Gävle har nu beviljats medel ur Strukturfondspartnerskapet för ett projekt med Ola Eriksson, professor i miljövetenskap som huvudsökande, som bland annat ska kartlägga hur aktörerna inom transport- och industrisektorn ska kunna ersätta fossila bränslen med vätgas.

Vätgas kan framställas från förnybara källor och kan ersätta fossila bränslen och leda till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

- Övergången till en koldioxidsnål ekonomi är helt avgörande för att Sverige och alla andra länder i världen ska klara av att nå de globala utsläppsmålen. Att kunna öka användningen av vätgas som bränsle är en viktig del i det arbetet, säger Ola Eriksson.

Karl Hillman och Katja Tasala Gradin, forskare inom miljövetenskap, leder projektet, och preliminärt kommer totalt fem forskare och tre doktorander att delta.

Kontakt:
Ola Eriksson, 070-180 06 72

Forskning om hållbara affärsrelationer

Ett forskarlag inom företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, under ledning av professor Aihie Osarenkhoe, har utvecklat en arbetsmodell som ska möjliggöra för små och medelstora företag att utveckla en egenanpassad eller verksamhetsanpassad affärsmodell som långsiktigt stöder och anpassas till företagets behov och utveckling av marknadskunskap för internationalisering och konkurrenskraft.

- De här företagen behöver stöd i hur de kan tillämpa digitala verktyg, implementera hållbarhet i verksamheten och skapa hållbara affärsrelationer som gör det möjligt att få tillgång till resurser och kunskap som enskilda företag inte ensamt kan mobilisera, säger Aihie Osarenkhoe.

Projektgruppen består av Aihie Osarenkhoe, Agneta Sundström, Akmal Hyder, Daniella Fjellström och Ehsanul Huda Chowdhury.

Kontakt:
Aihie Osarenkhoe, 070-191 45 26
Agneta Sundström, 070-191 38 50

Forskning kring avancerade metallprodukter

Projektet Regional Utveckling för Tillämpning av Spetsforskning kring Avancerade Metallprodukter (Rutsam) har beviljats medel av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige. Det övergripande målet är ökad material- och produktinnovation hos små- och medelstora företag.

Bolag som är verksamma i branscher som är beroende av metallers egenskaper kan via projektet hitta vägar fram till innovationslösningar i en testmiljö med relevant forskningskompetens.

- En viktig fråga som detta projekt ska jobba med är hur kan nya, avancerade metallprodukter konstrueras och utvecklas snabbt och pålitligt, med full nytta av den innovativa kyltekniken som har utvecklats vid Högskolan i Gävle, säger Ulf Larsson, projektledare och forskare vid Energisystem vid Högskolan i Gävle

Utöver detta ska projektet utveckla och organisera nya verktyg för effektiv kommunikation och spridning av resultat för ökade möjligheter att nå ut på en nationell och internationell marknad.

Projektledningen för Rutsam består av Ulf Larsson, Bahram Moshfegh och Patrik Olsson.

Kontakt:
Ulf Larsson, 070-648 79 23


Forskning för att stärka teknisk utveckling och innovation

Horizontal LAB syftar till att stärka teknisk utveckling och innovation i regionen och bygger på tidigare lyckat projekt där en ny metodik utvecklades för att lösa samägda komplexa problem, med samägda lösningar, med många parter inblandade.

Nu vidareutvecklas detta för att kunna användas av fler till att göra mer, att samskapa fler lösningar på komplexa problem i regionen, men även att utgöra en kopplingsmetodik för arbetet med smart specialisering.

Kontakt:
Mikael Scherdin, 026-64 84 91

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)