Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskare på Högskolan skrev mest nedladdade avhandlingen 2020

2021-03-31 

Kristina Walldén Hillström, forskare och lärare inom didaktik på Högskolan i Gävle, disputerade vid Uppsala Universitet i juni 2020.

Hennes doktorsavhandling blev den mest nedladdade av alla förra året på Skolporten, ledande digital portal för forskning inom utbildningsvetenskap i Sverige.

Kristina W

Kristina Walldén Hillström skrev den mest nedladdade avhandlingen på Skolporten 2020.

– Det är väldigt roligt och en bekräftelse på att det jag har gjort kommer till nytta. Digitala medier är ett hett område som är omdebatterat så intresset för avhandlingen kanske inte är så överraskande, säger Kristina Walldén Hillström.

Digitala medier på två förskolor

I doktorsavhandlingen ”I samspel med digitala medier: Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker” har Kristina Walldén Hillström bland annat undersökt förskolans uppdrag att bidra till att barnen utvecklar adekvat digital kompetens som återfinns i förskolornas läroplan. Hon följde arbetet med digitala medier på två förskolor, varav på den ena så länge som åtta månader. Barnen fick framför allt använda surfplattor, både på egen hand och tillsammans med förskollärare, i varierande aktiviteter som spel, problemlösning och filmskapande.

"Hitta arbetssätt tillsammans med barnen"

- Att barnen bör utveckla adekvat digital kompetens framgår som ett tydligt område att fokusera på i förskolan. För att studera vilka kompetenser och färdigheter som kom till uttryck i aktiviteterna gjorde jag detaljerade analyser av hur barnens interaktion när de använder digitala medier. Förskolläraryrket är komplext. Man behöver hitta metoder och arbetssätt tillsammans med barnen, säger Kristina Walldén Hillström.

Hon hoppas nu att resultaten utifrån hennes avhandling kan bidra till det pågående samtalet om användandet av digitala verktyg i förskolan, på olika nivåer. Vidare ser hon ett bidrag till att förstå vad barns digitala kompetens kan utgöras av i olika digitala aktiviteter i förskolan.

Läs mer:

Kristina Walldén Hillströms avhandling

Kontakt:

Kristina Walldén Hillström, forskare och lärare inom didaktik
Tel: 062-664 85 54
E-post: kristina.w.hillstrom@hig.se

Anders Munck, pressansvarig, Högskolan i Gävle, 070-794 65 23

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)