Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Professor: Vi har upptäckt gåtan bakom spridningen av covid-19 i USA

2021-04-19 

- Vår upptäckt gör det möjligt för oss att se mönster som de konventionella metoderna inte kan upptäcka. Som vilken effekt olika åtgärder för att begränsa smittan har, säger Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle.

Film som visar spridningen av covid-19 i USA från januari till augusti 2020


Det nya coronaviruset covid-19 har snabbt spridit sig över hela världen och utlöst en oöverträffad pandemi sedan januari 2020. 135 miljoner människor världen över har smittats, vilket resulterat i nära tre miljoner dödsfall och h
ur man bättre kan förstå coronavirusens spridningsmekanismer berör många forskare som geografer, kartografer och epidemiologer.

Det Bin Jiang och hans team upptäckt, genom att analysera data som ursprungligen samlades in av Johns Hopkins University, är att covid-19 fallen i USA, med tiden, uppvisar en lagbundenhet för population, infektion och död.

 

Bin Jiang

Bin Jiang

- Den stora skadligheten hos covid-19 ligger i den enorma spridningen och för att förstå spridningen måste vi titta på den underliggande befolkningen, eller den geografiska fördelningen av människor, säger Bin Jiang.

"Vi ser mönster tidigt som konventionella metoder inte ser"

Det forskarna i Gävle har konstaterat, är att antalet covid-19 fall, med tiden, med en lagbundenhet följer storleken hos befolkningen. Det innebär att många stater och län har ett lågt antal fall, och endast ett fåtal, tätbefolkade stater och län, har ett stort antal fall.

- Genom att utgå från denna lagbundenhet blir det möjligt för oss att tidigt se mönster som de konventionella metoderna inte kan upptäcka, där observeras vanligtvis detta när ett komplext system är fullt utvecklat.

Således formas spridningen av covid-19 med en oerhörd kraft av de underliggande befolkningsmönstren och i tätbefolkade stater eller län tenderar fler människor att drabbas eller dö.

- Även om detta kan tyckas uppenbart så hjälper avvikelser från denna övergripande trend oss ​​att se effekten av nedstängningar och andra smittbegränsande åtgärder på lokal nivå.

- Det blir ett sätt att visa att utan de begränsande åtgärderna skulle situationen bli mycket mer förödande och det öppnar samtidigt ett nytt sätt att kartlägga geografiska fenomen, säger Bin Jiang.

Film som visar spridningen av covid-19 i USA från januari till augusti 2020

Kontakt

Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 89 01, 072-465 13 12
E-post: bin.jiang@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Porträttfoto: Privat

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)