Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ämneslärarutbildningen i svenska på Högskolan i Gävle håller "hög kvalitet" enligt UKÄ

Ingrid Nordqvist, utbildningsledare för ämneslärarprogrammet i svenska.

Ingrid Nordqvist, utbildningsledare för ämneslärarprogrammet i svenska.

2021-06-23 

 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp den nationella utvärderingen av ämneslärarutbildningar i bland annat svenska och matematik. Uppföljningen visar att ämneslärarutbildningen i svenska med inriktning mot gymnasiet vid Högskolan i Gävle nu håller hög kvalitet.

UKÄ har sedan 2018 utvärderat alla ämneslärarutbildningar i ett antal olika ämnen. På Högskolan i Gävle utvärderades ämneslärarutbildningarna i svenska och matematik med inriktning mot gymnasiet. Granskningen omfattade såväl ämnes- och ämnesdidaktiska studier som den utbildningsvetenskapliga kärnan.

UKÄ:s yttrande kom i februari 2020, och för Högskolans del bedömdes ämneslärarutbildning i matematik hålla hög kvalitet i det samlade omdömet.

Flera förbättringar

Ämneslärarutbildningen i svenska på Högskolan fick det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. Den utbildningsvetenskapliga kärnan bedömdes som tillfredsställande medan ämnes- och ämnesdidaktiska studier fick omdömet inte tillfredsställande.

Högskolan har under det senaste året arbetat med att utveckla kvaliteten för att åtgärda de brister UKÄ har påpekat. Åtgärderna har främst inneburit att stärka den ämnesdidaktiska och vetenskapliga utbildningsmiljön samt att revidera kursplanerna i svenska i syfte att tydliggöra hur studenterna tar del av de vetenskapliga teorier och metoder som ämnet vilar på.

"Glädjande att vi uppfyller kraven"

I förra veckan blev UKÄ:s uppföljning av utvärderingen klar, och ämneslärarutbildningen i svenska fick nu det samlade omdömet ”hög kvalitet”.

- Det är glädjande att vi nu uppfyller kraven på vår ämneslärarutbildning i svenska. Speciellt viktigt är att ämnesdidaktiken har fått en mer framträdande roll, vilket kommer att stärka studenterna i deras framtida lärararbete, säger Ingrid Nordqvist, utbildningsledare för ämneslärarprogrammet i svenska.

Kontakt

Ingrid Nordqvist
Telefon: 026-64 86 09

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-06-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)