Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bristfällig organisation ofta orsak till sjukskrivningar och ryggproblem inom äldrevården

2021-09-06 

En ny stor studie vid Högskolan i Gävle i samarbete med Nationella Forskningscentret för Arbetsmiljö i Köpenhamn visar att vårdavdelningarnas organisation har avgörande betydelse för uppkomsten av ryggsmärtor och sjukskrivningar för vårdpersonal inom äldrevården.

Äldrevård

Inom ramen för studien gjordes över 5000 observationer på 103 vårdavdelningar.

- Det räcker inte med att köpa in utrustning för tunga lyft om man vill minska sjukskrivningar, utan man måste titta på helheten. Hur organisationen ser ut, om vårdpersonalen blir avbruten vid deras arbetsinsatser och om man är flera som hjälps åt har också stor betydelse, säger Leticia Januario, forskare inom Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Anställda inom äldrevården drabbas oftare än många andra yrkesgrupper av rygg- och nacksmärtor till följd av hög arbetsbelastning, bland annat på grund av att brukare ska lyftas.

Observationerna kopplades ihop med sjukskrivningstal

Genom att observera 467 anställda i deras arbete på 103 vårdavdelningar inom dansk äldreomsorg har forskarna skapat sig en tydlig uppfattning av orsakerna till muskelsmärtor och sjukskrivningstal.

Vid omkring 5000 observationer registrerade forskarna bland annat antalet lyft, vilka hjälpmedel som användes, och hur personalen hjälptes åt. De kopplade sedan ihop resultatet av observationerna med sjukskrivningstal och hur drabbade de anställda var av rygg- och nacksmärtor följande år.

- Det här gav en tydlig bild av hur de anställda på äldreboende påverkas av sin arbetssituation. Studien visar framför allt den nära organisationens betydelse och hur viktig den är för att kunna minska sjukskrivningar och smärtproblematik för de anställda, säger Leticia Januario.

"Viktigt jobba smart"

Forskarna delade in avdelningarna i fyra olika typer beroende på hur man arbetade (Turbulent, Strained, Unpressured eller Balanced). Bland annat studerade forskarna om hjälpmedel användes eller inte, om flera personer hjälptes åt att lyfta och om personalen blev avbrutna i sitt arbete. Två av de fyra avdelningstyperna visade sig ha betydligt högre sjukskrivningstal och smärtproblematik bland personalen. I dessa två skedde många lyft, men både med och utan hjälpmedel. Personalen blev avbrutna eller hindrade mer eller mindre frekvent, faktorer som ofta beror på organisationen enligt studien.

- Detta visar hur viktigt det är att jobba smart och planera arbetet tillsammans i team. En fungerande organisation på avdelningen är en viktig förutsättning för att personalen ska hålla sig frisk. Bara att skaffa hjälpmedel eller lära sig lyftteknik räcker inte, organisationen måste ge personalen chansen att planera arbetet bättre, säger Leticia Januario.

Nästa steg blir nu att använda resultatet i studien för att skapa verktyg och metoder så att arbetet på äldreboenden kan organiseras smartare. Då tror forskarna att de anställda i högre utsträckning kan undvika problem med rygg- och nacksmärtor och sjukskrivningar.

Kontakt

Leticia Januario, forskare inom arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle, 070-789 75 48

E-post: leticia.januario@hig.se

Anders Munck, pressansvarig på Högskolan i Gävle, 070-794 65 23
E-post: anders.munck@hig.se

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)