Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans forskare sticker ut - citeras näst mest per krona

2021-09-15 

- Vetenskapsrådets data visar att vid Högskolan i Gävle produceras forskning av hög kvalitet och till en låg kostnad, säger Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle.

För större bild öppna i ett nytt fönster

För större bild öppna i ett nytt fönster

Lars Bengtsson förtydligar att om man utgår från Vetenskapsrådet bibliometriska index och tar hänsyn till lärosätets samlade forskningsmedel, visar det att Högskolan i Gävle ligger i täten när det gäller att citeras av andra forskare.

Att citeras av andra forskare betyder att de studier man gjort används, att många har tagit del av arbetet, och att forskningen på så sätt får genomslag. Vetenskapsrådets bibliometriska index är således ett kvalitetsmått på forskningen.

Lars Bengtsson

Lars Bengtsson

- Högskolan i Gävle har haft en mycket positiv utveckling i antalet publikationer de senaste åren, en följd av att forskningens omfattning ökat tillsammans med ett fokus på att publicera i vetenskapliga tidskrifter.

- Mycket glädjande att se att vi är så effektiva utifrån ett kvalitetsperspektiv trots att vår andel av forskningsmedlen är mycket begränsad i ett nationellt perspektiv. Detta ska våra forskare ha all heder av, säger Lars Bengtsson.

Diagrammet visar Vetenskapsrådets bibliometriska index för 2020 och är baserat på publiceringar 2017-2020, dividerat med lärosätets totala forskningsmedel enligt Universitetskanslersämbetet för perioden 2016-2019.

Ett genomsnitt över fyra år används för att utjämna variationer mellan enskilda år.

Kontakt

Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 88 02, 070-631 23 91
E-post: lars.bengtsson@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto Lars Bengtsson: Marie Hägg Zetterlund

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-09-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)