Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Unik chans att i nya stadsmiljöer ändra vanor som är negativa för miljön

2021-10-18 

- Att vädja till logik och värderingar för att bryta cementerade vanor räcker inte. Men nu då vi ska bygga så mycket nytt finns en unik chans att få miljön att främja de beteenden vi vill se, säger Noah Linder, miljöpsykolog vid Högskolan i Gävle.

Köpenhamn cykelstaden

Köpenhamn cykelstaden

En stor del av våra ohållbara beteenden är starkt styrda av vanor. Allt från våra matvanor, hur vi konsumerar varor och tjänster till våra resor, som pendlingen till och från jobbet.

Evolutionärt finns det tusen anledningar till varför vi utvecklar vanor. Det frigör till exempel arbetsminne, gör att vi kan spara tid och ger oss möjligheten att multitaska.

Människan befinner sig nu i en värld med otroligt mycket information, som vi måste ha verktyg för att kunna navigera i och hantera. Att utveckla vanor är en grundläggande förutsättning för att lyckas, problemet uppstår när vi har lyckats skapa vanor som vi sedan vill bli av med.

"Otroligt svårt att bryta vanor i den miljö där de cementerats"

Noah Linder

Noah Linder

- Vi behöver se stora beteendeförändringar för att försöka nå en hållbar framtid, men mycket av vårt handlande styrs av de val vi en gång gjorde och det är otroligt svårt att bryta vanor i den miljö där de cementerats, säger Noah Linder.

Det är estimerat att vi kommer bygga nya stadsmiljöer för 2,5 miljarder människor mellan 2010-2050 och det är avgörande att de här miljöerna främjar de beteenden som vi vill se som samhälle.

Vaneforskare visar tydligt hur vi etablerar vanor i miljöer som vi ofta befinner oss i, de vet också att det är lättare för oss att ändra oss i nya miljöer. Därför att i de miljöer där vanorna etablerats finns en mängd ”triggers” som automatiskt aktiverar vanor som vi agerar på utan att tänka, och i nya miljöer är vi fria från många av dessa triggers.

- Alla har vi väl erfarenhet av hur det kan vara lättare att starta om efter en flytt, när vi är ute och reser eller precis startat ett nytt jobb. Inte många skulle heller försöka bota någon från ett svårt missbruk, utan att först ta personen ur hemmet. Vi måste utnyttja den kunskapen om att bryta vanor.

Att designa en miljö för att främja vissa vanor

I Köpenhamn har det blivit en cykelrevolution, från att ha dominerats av bilen sker nu 50 procent av alla transporter via cykel. Staden gjorde det väldigt mycket lättare för cyklister, med tydliga cykelbanor som fick ta stor plats på vägen så det skulle kännas säkert.

- Det har framhållits att det till stor del är de stora fysiska förändringarna som visade vilka förändringar man ville se som verkligen främjande cyklandet.

Lyckade förbud

I Sverige och London förbjöds rökning i barer och studier har sedan visat hur det påverkade människors syn på rökning. Noah menar att det verkligt intressanta är att normer och bilden av hur skadlig rökning egentligen är hade förändrats.

- Så många var emot förbudet, men efter att de ändrade sitt beteende så ändrades också synen på rökning och den upplevda risken med rökning ökade. Trängselskatten i Stockholm är ett annat exempel, många var kritiska i början, men sedan ändrades åsikterna väldigt mycket i linje med trafikbeslutet.

- Det är otroligt svårt att ändra på människors attityder och värderingar, idag finns både mentala och digitala filter som gör att det nästan är omöjligt att komma fram med information och utbildning. Att främja hållbara beteendeförändringar genom att designa eller modifiera den fysiska miljön tror vi kan vara ett underskattat verktyg, säger Noah Linder.

Länk till vetenskaplig artikel i Ambio

Kontakt

Noah Linder, miljöforskare vid Urban Studio Högskolan i Gävle
Tel: 073-724 05 08
E-post: noah.linder@hig.se
Forskarpresentation Noah Linder
Mer om det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle


Text: Douglas Öhrbom
Foto: News Øresund – Johan Wessman
Foto: Noah Linder: Anna Sällberg

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)