Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Amir Rostami - Ny vetenskaplig ledare vid Högskolan i Gävle

2021-10-21 

Amir Rostami, docent i kriminologi, har utsetts till biträdande vetenskaplig ledare för Högskolans profilerade forskningsområde, Hälsofrämjande arbete.

Amir Rostami

Amir Rostami

Hälsa kan definieras på många sätt och kan påverkas negativt av en rad olika faktorer, som exempelvis hot och våld.

Arbetsmiljöverket gör bedömningen att antalet företag som systematiskt bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar ökar och att även kopplingarna till annan kriminell verksamhet ökar i om­fattning.

Samhällsutvecklingen kräver mer forskning om denna brottslighet och hur den påverkar arbetslivet, jämställheten och demokratin.

- Om vi kan reducera riskfaktorer för ohälsa, som otillåten påverkan och utsatthet för våld och psykiska påfrestningar, kan det förebyggande och efterhjälpande arbetet för en god arbetsmiljö och hälsa stärkas.

- Jag vill medverka till att stärka forskningen inom Högskolans strategiska forskningsområde, Hälsofrämjande arbete, genom att vi ökar kunskapen om aktuella riskfaktorer i arbetslivet, till exempel hur kriminella miljöer påverkar arbetslivet, säger Amir Rostami.

Amir Rostami är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och affilierad forskare med Institutet för Framtidsstudier.

Tidigare i år utsåg regeringen Amir Rostami att leda kampen för att bekämpa de organiserade brotten mot välfärden

Amirs forskning handlar om kriminell organisering, som organiserad brottslighet och extremism.

Kontakt
Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)