Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Amir Rostami: "Våld föder våld, och våldet verkar bli brutalare"

2021-11-01 

- Tyvärr tyder vår studie på en brutalisering av våldet. Man skjuter och hugger mot huvud och hals för att döda, likgiltiga för konsekvenserna. Och de som inte råkar dö, är väldigt skadade när de kommer till sjukhuset, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid högskolan i Gävle.

Mordplats

I en unik studie har Amir Rostami tillsammans med forskare från flera svenska lärosäten för första gången studerat patienter som kommit in till landets traumaenheter med svårare skador. De har utgått från uppgifter ur det nationella traumaregistret Swetrau, vilket inkluderar alla patienter som har varit med om en traumatisk händelse och där traumalarm dragits på sjukhuset.

- Studien bygger på ett samarbete med forskare från andra discipliner och lärosäten och ligger i linje med vårt strategiska forskningsarbete. Vi försöker här studera även andra aspekter av våldet, exempelvis konsekvenserna för sjukvården och vi behöver och kommer att analysera materialet vidare.

2019 hade Sverige 50 sjukhus med traumakapacitet (tillgång till akut kirurgi, anestesi och röntgen). 92 procent av dessa rapporterade till Swetrau.

Forskarna valde på grund av förändringar i registreringen under de studerade åren att titta på två tidsperioder, 2013–2015 samt 2016–2018, och analysera utvecklingen av skott- och knivskador. Knivskadorna var 145 första perioden och 184 den andra, medan skottskadorna gick från 92 till 141, en ökning med över 50 procent.

En eskalering som riskerar driva på hämndspiralerna

Amir Rostami ser ett stort värde i att forskare från olika discipliner och lärosäten på det här sättet samarbetar i försöken att förstå det komplexa området.

Amir Rostami

Amir Rostami

- Tyvärr tyder studien på en brutalisering av våldet. Man skjuter och hugger mot huvud och hals för att döda, likgiltiga för konsekvenserna. Och de som inte råkar dö, är väldigt skadade när de kommer till sjukhuset.

Brutaliseringen av våldet kan bidra till en eskalering som riskerar att ytterligare driva på hämndspiralerna.

- Våld föder våld. Det låter som en klyscha, men är en verklighet inom gängmiljön. En våldsam händelse leder till en ny våldsam händelse, som i sin tur leder till ännu en, och våldsspiralen är ett faktum. Den som inte hämnas riskerar att tappa i status och brutaliseringen gör att handlingsutrymmet för att medla blir lägre, något som skapar stora utmaningar för samhället, säger Amir Rostami.

Fakta studien

Forskarna har utgått från uppgifter ur det nationella traumaregistret Swetrau, vilket inkluderar alla patienter som har varit med om en traumatisk händelse och där traumalarm dragits på sjukhuset.

Grundunderlaget bestod av totalt 4 776 patienter som under åren 2012–2018 kommit in med penetrerande skador. Av dessa hade 663 patienter bedömts ha särskilt svåra skador.

Studien är gjord av Elham Rostami (forskningsledare), Karolinska institutet och Uppsala universitet, Mattias Günther, Martin Dahlberg samt Ulf P Arborelius vid Karolinska institutet, Ali Azadali och Fredrik Linder vid Uppsala universitet samt Amir Rostami, Högskolan i Gävle samt Institutet för framtidsstudier.

Källa: Studien "Incidence, demographics, and outcomes of penetrating trauma in Sweden during the past decade", Swetrau

Amir Rostami är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och affilierad forskare med Institutet för Framtidsstudier.

Tidigare i år utsåg regeringen Amir Rostami att leda kampen för att bekämpa de organiserade brotten mot välfärden

Amirs forskning handlar om kriminell organisering, som organiserad brottslighet och extremism.

Kontakt

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle
Tel: 08-402 12 00
E-post: Amir.Rostami@hig.se
Forskarpresentation Amir Rostami
Mer om det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete vid Högskolan i Gävle

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Magnus Hallgren/DN/TT
Foto Amir Rostami: Privat

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)