Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Region Gävleborg och Högskolan i Gävle i fördjupat samarbete

2021-12-15 

I dag tecknar Högskolans rektor Ylva Fältholm och regiondirektör Göran Angergård en överenskommelse som innebär en satsning på ett tätare samarbete som kommer att bidra till såväl regional utveckling som utvecklingen av starka utbildnings- och forskningsmiljöer.

Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle, och Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg. FOTO: Marie Hägg/Högskolan i Gävle.

Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle, och Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg. FOTO: Marie Hägg/Högskolan i Gävle.

– Högskolan har sedan länge haft ett väldigt fint samarbete med Region Gävleborg. Genom det här strategiska partnerskapet förstärks och tydliggörs samarbetet ytterligare, säger Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle.

Det nya avtalet ska främja samverkan, kunskapsutveckling och innovation för att bidra till lösningar på olika samhällsutmaningar. Bättre kompetensförsörjning och större fokus på livslångt lärande och en fortsatt satsning på forskning och arbete inom hållbarhet är prioriterade områden.

– Partnerskapet ska säkerställa en plattform för strategisk dialog mellan parterna och ge en gemensam styrka på nationell och internationell nivå exempelvis inom kompetensförsörjning och forskning kring samhällsutmaningar, säger Göran Angergård regiondirektör, Region Gävleborg.

Forskarskolan

En del av överenskommelsen är forskarskolan där fyra forskarstuderande är verksamma. Forskarskolan är inriktad på hållbart och hälsofrämjande arbete. Arbetet inom forskarskolan har också en nära koppling till näringslivet i regionen.

Forskarskolan är i uppstartsskedet, men doktoranderna har redan inlett sitt arbete.

– Genom samverkan med företag och organisationer vill vi ta fram kunskap om hur arbetslivet kan bli hållbart, hälsofrämjande och mer attraktivt, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap och en av ledarna på forskarskolan.

Barbara Undervill och Malin Vadelius är två av forskarstudenterna. De har samma forskningsområde men från olika perspektiv.

– Vi fokuserar på organisatorisk och social arbetsmiljö och att identifiera konkreta och främjande verktyg för att stärka kvaliteten på interaktionerna oss människor emellan på arbetsplatserna. Tillsammans täcker vi de olika perspektiven, individuellt och kollektivt, säger Barbara och Malin.

Överenskommelsen gäller från 15 december och fem år framåt.

Kontakt

Anders Munck, pressansvarig Högskolan i Gävle, anders.munck@hig.se, 070-794 65 23

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)