Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskapsrådet anslår 10 miljoner till forskning om lärandets villkor

2021-12-20 

Vetenskapsrådet tilldelar två forskningsprojekt inom forskningsområdet Innovativt lärande drygt 10 miljoner kronor. Det handlar om forskning om hur mobbning påverkar elevers studier och om hur läsandet gått från att utveckla oss som individer till att betraktas som en mätbar färdighet.

Guadalupe Francia, Sivia Edling och Daniel Pettersson. Foto: Högskolan i Gävle.

Guadalupe Francia, Sivia Edling och Daniel Pettersson. Foto: Högskolan i Gävle.

De två forskargrupperna kommer att ta sig an två brännande frågor. Vad det sociala klimatet i skolan gör med barns motivation till lärande och hur läsning i skolan gått från att vara bildande till att bli en mätbar färdighet.

Hur mobbning påverkar barns lärande

Forskarna kommer att studera hur det sociala klimatet i skolan, kränkningar och mobbning, påverkar utsatta elevers studiemotivation och möjlighet till lärande.

- Vi har tillgång till ett unikt datamaterial som ger oss stora möjligheter att bidra med kunskaper som stöttar lärare och personal på ett sätt som kan förbättra barns engagemang för lärande, säger Silvia Edling

- Forskning visar att barns möjlighet till att lära och utvecklas beror på omgivningens sätt att förhålla sig till dem. Då blir frågorna om gruppen och det sociala klimatet en viktig fråga även för lärandet, säger Guadalupe Francia.

Projektwebb

Hur läsning blev en fråga om att läsa fort

Forskarna ska studera hur litteraturläsning motiveras som något värdefullt i det offentliga. I detta undersöks hur olika institutioner, lärare och forskning resonerar och argumenterar om nödvändigheten av att läsa och hur detta förändrats över tid. Historiskt har läsning ofta motiverats utifrån humanistiska ideal som talar om vikten av bildning. Idag ser vi att läsningens betydelse alltmer motiveras utifrån kvantifieringar och mätningar av till exempel ordförråd.

- Vi ska läsa fort och bra, men det är mindre diskussioner om vad vi ska använda det vi läser till, säger Daniel Pettersson

Projektwebb

Fakta

"Relationerna mellan det sociala klimatet på skolan och studieengagemang"
Ansvarig för projektet, som får 5,7 miljoner från Vetenskapsrådet för fyra års studier, är Robert Thornberg, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, projektdeltagare vid Högskolan i Gävle, Silvia Edling, Guadalupe Francia, Peter Gill, samt Ylva Bjereld, Göteborgs universitet och Linda Wännström, Linköpings universitet


"Från ord till siffror: Hur läsning blir ett samhälleligt och didaktiskt problem"
Ansvarig för projektet, som får 4.5 miljoner från Vetenskapsrådet för tre års studier, är Elin Sundström Sjödin, lektor Mälardalens högskola, projektdeltagare Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle samt Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.

Kontakt

Silvia Edling, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 82 60
E-post: silvia.edling@hig.se
Forskarpresentation Silvia Edling

Guadalupe Francia, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 073-633 58 11
E-post: guadalupe.francia@hig.se

Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-258 46 19
E-post: daniel.pettersson@hig.se

 

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto Silvia Edling: Marie Hägg Zetterlund
Foto Gaudalupe Francia: Anna Sällberg
Foto: Daniel Pettersson: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)