Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Matematiker: Data som fanns hos FHM kunde gett en annan covid-strategi

2022-05-02 

Folkhälsomyndighetens egna data kunde ha visat att det tidiga valet av restriktioner skulle påverka hela den första och andra vågen av pandemin. Det visar en ny studie av Xiaoqin Wang, matematiker och forskare vid Högskolan i Gävle.

Xiaoqin Wang

Xiaoqin Wang

En av de viktigaste punkterna i coronakommissionens kritik mot hur Sverige agerade för att bekämpa pandemin är att de tidiga skyddsåtgärderna som sattes in var senfärdiga och varken kunde förhindra eller ens kraftigt reducera smittspridningen i landet.

Xiaoqin Wang kan nu visa att de data som tidigt fanns tillgängliga hos Folkhälsomyndigheten, men som aldrig användes, vid en analys med stor sannolikhet lett till en annan strategi. En strategi mycket mera inriktad på att hårdare trycka ner smittan.

- Man använde inte den möjlighet som fanns för att se vad resultatet skulle bli av att använda Sveriges strategi. Och så får vi, jämfört med våra nordiska grannar, de exceptionellt höga dödstalen, säger Xiaoqin Wang.

En postmodern syn på vetenskap

Forskarna i Gävle menar att besluten under pandemins tidigaste period byggde på subjektiva bedömningar och att även när mer data blev tillgängliga så var de matematiska analyserna endast inriktade på att uppnå flockimmunitet.

Grunden till detta ser de i en postmodern syn på vetenskap hos svenska myndigheter, vilken hävdar att det finns flera sanningar, och som förespråkar den subjektiva uppfattningen av sanning.

- Detta ledde till att "alla scenarion var lika tänkbara" och att politiska hänsyn som ekonomin, barnens behov av att gå i skolan, med flera, då fick ett avgörande inflytande.

- På grund av de tvivelaktiga tolkningarna vidtogs milda åtgärder i Sverige även vid ankomsten av den andra vågen, vilket ledde till väsentligt högre dödstal jämfört med de andra nordiska länderna.

Hittills har flera vågor av pandemin kommit och gått. Som ett resultat av detta har statistiska analyser inklusive randomiserade studier genomförts i olika länder. Tack vare dessa studier blir de strategier som tillämpas av olika länder, inklusive Sverige, mer effektiva.

- För framtiden hoppas jag att vi lärt oss vikten av att genomföra statistiska analyser med de data som finns tillgängliga, för att i rätt tid hjälpa beslutsfattare, säger Xiaoqin Wang.

Text: Douglas Öhrbom


Vetenskaplig artikel

Xiaoqin Wang forskarpresentation

Kontakt

Xiaoqin Wang, docent i matematik vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-559 51 58
E-post: xwg@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)