Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan i Gävle förnyar och profilerar utbildningsutbudet

2022-06-14 

Högskolan i Gävle förnyar och utvecklar utbildningsutbudet med start läsåret 2023/2024. Beslutet om ett förnyat utbildningsutbud togs 14 juni och omfattar omkring 12 procent av utbildningsanslaget.

– Vi profilerar och stärker Högskolan och ska stå bättre rustade för att möta arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan, säger Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle.

Arbetet med att förnya utbildningsutbudet har pågått sedan mars 2020, med målet är att skapa större samhällsnytta och bidra till ett kunskapslyft i regionen. I linje med Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi ska utbildningarnas kvalitet öka genom en tydligare koppling till Högskolans forskning, och utbildningsprogrammen ska som helhet bli mer efterfrågade av potentiella studenter och av arbetsmarknaden. Förnyelsen innebär också en satsning på livslångt lärande, bland annat i form av ett förändrat utbud av fristående kurser.

– Vi får ett mer profilerat utbildningsutbud som ger en starkare Högskola. Samhället förändras och utvecklas hela tiden och vi behöver anpassa vårt lärosäte och våra utbildningar efter det och efter våra ekonomiska förutsättningar, säger Ylva Fältholm.

Sex utbildningsprogram revideras eller utvecklas

Beslutet om ett nytt utbildningsutbud togs av Högskolans rektor Ylva Fältholm den 14 juni efter förhandlingar och enighet med de fackliga organisationerna enligt MBL. Rektorsbeslutet innebär att sex program revideras eller utvecklas och tre program avvecklas (se listor nedan). Dessutom kommer samtliga ingenjörsprogram att ses över i en konsolidering, vilket innebär att de utvecklas och integreras​. Utvecklingsdelen omfattar drygt åtta procent av utbildningsanslaget medan avvecklingen motsvarar cirka fyra procent. Beslutet i sig kommer inte att påverka utbildningsanslaget och det totala antalet utbildningsplatser på Högskolan. De utbildningsprogram som är föremål för utveckling kommer att förnyas på olika sätt och det sker löpande de närmaste åren.

– När det gäller ingenjörsprogrammen tittar akademin på en lösning med ett gemensamt första år där studenten väljer inriktning när väl studierna är påbörjade. Ekonomutbildningarna ska utvecklas genom att akademin ska ta fram en masterutbildning och en utbildning på forskarnivå inom företagsekonomi. Därmed skapas en komplett akademisk miljö för ekonomutbildningarna, säger Ylva Fältholm.

Komplett akademisk miljö innebär att det finns utbildning på alla nivåer, inklusive forskarnivå, samt därtill knuten forskning. Det ger förutsättningar för ett starkt samspel mellan forskning och utbildning som sammantaget ökar kunskapsbidraget till det omgivande samhället.

Personal- och arbetslivsprogrammet ska också utvecklas genom att anslutas till den kompletta akademiska miljön inom arbetshälsovetenskap och genom att akademin ska ta fram ett magisterprogram i psykologi kopplad till programmet. Högskolan gör också en satsning på utredningskriminologi där ett masterprogram och utbildning på forskarnivå ska tas fram.

Tre utbildningsprogram avvecklas

Tre utbildningsprogram är föremål för avveckling; Kommunikationsprogrammets båda inriktningar, Folkhälsostrateg för hållbar utveckling, och Rättsvetenskapliga programmet med inriktning skatterätt och fastighetsrätt. Gemensamt för dessa program är att de bedöms ha svagheter vad gäller kopplingen till en komplett akademisk miljö, att de har ett lågt söktryck i nationell jämförelse, och att efterfrågan på arbetsmarknaden är begränsad.

– Att bygga upp kompletta akademiska miljöer till samtliga utbildningsprogram är tyvärr inte möjligt med våra ekonomiska förutsättningar. Det är inget lätt beslut att avveckla utbildningar, men tyvärr är det nödvändigt för att skapa utrymme för förnyelse och utveckling, säger Ylva Fältholm.

Avvecklingen av de tre utbildningsprogrammen kommer att pågå under flera år med början 2023. Med början 2023/2024 kommer inga nya studenter att antas till utbildningarna. De studenter som nu går de utbildningsprogram som ska avvecklas kan slutföra sina studier.

Beslutet som nu tagits gäller enbart utbildningsprogram, och utveckling av fristående kurser inom livslångt lärande – det handlar inte om ämnen på Högskolan. Akademierna ska nu planera och genomföra både utvecklings- och avvecklingsbeslutet. Hur förändringarna påverkar antalet arbetstillfällen är för tidigt att säga.

– Nu har vi kommit till ett beslut om utbildningsutbudet för de kommande åren efter en lång och grundlig process. Jag förstår att det har skapat oro och att det stundtals har varit ett mödosamt arbete. Nu fortsätter vi att utveckla Högskolan och vi har riktningen klar, en högskola som betonar utbildningskvalitet och adresserar samhällsutmaningar både lokalt och globalt, säger Ylva Fältholm.

Tre befintliga program ska utvecklas:​

  • Magisterprogram i geomatik​
  • Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys​
  • Masterprogram i religionsvetenskap​

​Tre nya program ska utvecklas:​

  • Masterprogram i utredningskriminologi​
  • Masterprogram i företagsekonomi​
  • Magisterprogram i psykologi​

​Samtliga nio högskoleingenjörsprogram och därtill knutna kandidatprogram ska konsolideras (utvecklas och sammanförs, integreras med andra)​

Program som ska avvecklas:

  • Kommunikationsprogrammet: inriktning kommunikatör samt inriktning professionellt skrivande
  • Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
  • Rättsvetenskapliga programmet med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt

Förnyelsen av utbildningsutbudet innebär däröver att Högskolan gör en särskild satsning på att utveckla ett kursutbud som bättre svarar upp mot behoven av livslångt lärande.


Kontakt

Anders Munck
Pressansvarig på Högskolan i Gävle
tel. 070-794 65 23

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)