Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bidragsbrotten - "Det är bråttom nu"

2022-06-21 

Amir Rostami, regeringens utredare om brotten mot välfärden, har överlämnat ett delbetänkande. - Det pågår ett angrepp på våra välfärds­system och den organiserade delen av brottsligheten sköts av specialister och behöver mötas av specialister, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Amir Rostami  Foto: Institutet för framtidsstudier

Amir Rostami Foto: Institutet för framtidsstudier

Åtta till 20 miljarder beräknas felaktigt betalas ut från våra gemensamma välfärdssystem varje år. Dels därför att sökande, mer eller mindre avsiktligt, lämnar fel uppgifter, men här finns också en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

Ett problem utredningen har identifierat är att överträdelser oftast inte leder till någon reaktion alls från samhället, detta trots att det numera råder en bred samsyn kring att den här typen av brottslighet hotar hela vår välfärdsmodell.

- Ibland är den enda reaktionen för felaktiga utbetalningar på sin höjd återkrav, men det mest oroande är de stora bristerna i bemötandet av de grova organiserade välfärdsbrotten, säger Amir Rostami.

Amir Rostami har tidigare i sin forskning visat att bidragsbrott hänger samman med gängkriminalitet, där de på så sätt finansierar annan kriminalitet.

- Det är en brottslighet som ger gängen större handlingsutrymme, har låga straff, låg risk för upptäckt och väldigt hög vinstmarginal jämfört med narkotikamarknaden.

Två huvudförslag

Förutom flera förslag om styrning och samverkan mellan myndigheter i syfte att ytterligare stärka arbetet med att motverka bidragsbrott presenterar Rostami två huvudförslag. Ett som riktar sig mot den stora andel av bidragsbrotten som begås av vanliga privatpersoner och företag och ett som handlar om att kraftsamla mot den grova brottsligheten.

Ett större ansvar läggs på den som söker bidrag
Ett större ansvar att kontrollera sina uppgifter kommer att läggas på den som söker bidrag. Här införs en sanktionsavgift på 25 procent av felaktigt utbetalade belopp, utöver återkravet, för mindre allvarliga brott.

- Sanktions­systemet kommer att verka förebyggande då det medför en snabbare och tydligare reaktion från samhället och där fler överträdelser kommer att träffas.

För att undvika att personer som slarvar eller har missförstått reglerna ska drabbas av en sanktionsavgift, föreslår utredningen att man gör det lättare för enskilda att göra rätt. Genom att förenkla och förtydliga information, göra det enklare att använda e-tjänster, påminna om att lämna uppgifter om ändrade förhållanden, med mera.

Specialister på Ekobrottsmyndigheten ska bekämpa de grova brotten
Det andra förslaget handlar om att kraftsamla mot den grova brottsligheten genom att ansvaret flyttas till ekobrottsmyndigheten (EBM), där specialistkompetensen för att utreda dessa komplexa brott finns.

- Det är inte konstigt att de som är specialiserade på brott har upptäckt det här och de behöver mötas av specialister på brottsbekämpning.

Utredningen pekar på att EBM, genom sin specialistkunskap om eko-brott och sin underrättelse- och spaningsverksamhet, har betydligt bättre förutsättningar att utreda dessa brott.

- Det pågår ett angrepp på våra välfärds­system som riskerar att urholka tilliten och det är bråttom med åtgärder. Vi vill se att förslagen införs från och med den första juli 2024 och det är i sammanhanget väldigt snabbt, säger Amir Rostami.


Den fortsatta utredningen kommer att fokusera på det brottsförebyggande arbetet.


Text: Douglas Öhrbom

Film där Amir Rostami presenterar delbetänkandet för socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Amir Rostami är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och affilierad forskare med Institutet för Framtidsstudier och med the Miller Center for Community Protection and Resilience (CPR) vid Rutgers University.

Han är poliskommissarie och har även varit verksam vid Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Amirs forskning handlar om kriminell organisering.

Kontakt

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle
Tel: 08-402 12 00
E-post: Amir.Rostami@hig.se
Forskarpresentation Amir Rostami

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)