Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Chefer och anställda tycker olika om distansarbete

2022-11-14 

Ny forskning visar att chefer upplever svårigheter i att få insyn i den psykosociala arbetsmiljön hos distansarbetare.
- Och då får de också svårt att hitta en bra väg att stötta medarbetare som arbetar på distans, säger Linda Widar som forskar om distansarbete och hälsa, vid Högskolan i Gävle.

Distansarbete Foto: Anna Sällberg

Distansarbete Foto: Anna Sällberg

Att det tycks finnas skillnader i chefers och medarbetares upplevelser om distansarbete är en slutsats Linda Widar dragit baserat på resultatet från en ny studie om chefer, respektive från en tidigare studie med medarbetare.

 

Linda WIdar

Linda WIdar

- Tydligt var att chefer kände begränsningar och svårigheter när det kom till exempelvis arbetsmiljöarbete med medarbetare som arbetar på distans, säger Linda Widar.

"Vad kan jag fråga om?"

Chefer uttryckte att det var svårt att få insyn i den psykosociala arbetsmiljön när medarbetarna arbetade på distans. Något som blev särskilt tydligt under pandemin då många medarbetare mådde dåligt av att arbeta hemma och isolerat.

- De kände osäkerhet om de ens hade rätt att ställa frågor som; Hur har du det där hemma, hur mår du och finns det problem i arbetsmiljön hemma? Och då blev det svårt att hitta en bra väg att kunna ge stöttning på distans.

Medarbetarna mer positiva

I en tidigare studie, innan pandemin, tittade Linda Widar på vad medarbetarna tyckte om distansarbete och de var då generellt positiva till att ha denna möjlighet att vara flexibla. Att de med en hög arbetsbelastning då fick bättre förutsättningar att lugnt och ostört utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt.

- Så de hade en generellt mera positiv inställning än vad cheferna visade sig ha.

Cheferna delade om framtiden

Här visar studien delade uppfattningar. Vissa såg det som en naturlig och nödvändig utveckling, där en fortsatt digitalisering av arbetet kommer att innebära en effektivitetshöjning i verksamheten och samtidigt göra det enklare att rekrytera och genomföra vissa typer av arbetsuppgifter.

Medan andra ställde sig tveksamma till att låta medarbetare arbeta mycket på distans eftersom de upplevde svårigheter med att kunna fullfölja sitt ledarskap genom att ge stöd och ta hand om medarbetarnas arbetsmiljö till exempel.


Linda Widar ser det som mycket viktigt, då vi går mot en ökad digitalisering i samhället, att vara lyhörd för att chefer kan känna sig osäkra och kanske inte har tillräckliga resurser för att kunna utöva ett ledarskap som de trivs med när medarbetare arbetar på distans.

- Vi ser också att det i många verksamheter finns en ojämlikhet när det exempelvis gäller digital kompetens. Så resurserna kanske inte ligger i fas med utvecklingen just nu och det behöver man se över på olika sätt, säger Linda Widar.

Studien


Text: Douglas Öhrbom
Foto Linda Widar: Privat

Kontakt

Linda Widar, affilierad forskare i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-208 41 86
E-post: linda.widar@hig.se

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-05-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)