Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan i internationellt samarbete som kartlägger viltsjukdomar

2024-02-05 

Högskolan i Gävle deltar i ett internationellt forskningssamarbete som ska kartlägga sjukdomar bland de vilda däggdjuren.
- Vi vill ta reda på vilka smittor som finns i djurstammarna och hjälpa till med att förhindra spridning, säger Lars Hillström, biolog vid Högskolan i Gävle.

Vildsvin

Vildsvinsstammen har ökat kraftigt de senaste decennierna i Sverige och uppskattas till omkring 300 000 djur. Foto: TT Bild

Den afrikanska svinpesten är många bekanta med efter utbrottet i Västmanland kring Fagersta och Norberg. Där är fortfarande ett stort område inhägnat med stängsel för att undvika att sjukdomen sprider sig.

Lars Hillström

Det är oklart när smittan kommer att vara utrotad lokalt och allt kan återgå till det normala. Men Lars Hillström bedömer att risken för spridning nu är liten.

- Myndigheterna har varit noggranna både med isolering och provtagning, och än har man inte sett några tecken på spridning. Hade man inte isolerat djuren skulle man säkert haft sjukdomen snabbt i stora delar av Sverige, säger Lars Hillström.

Nätverk ska hitta smittor

Det finns tidigare exempel på när afrikanska svinpesten brutit ut på fler platser i Europa, bland annat i Polen, Österrike, Bulgarien och Rumänien. Samtidigt är det bara en av många sjukdomar bland de vilda djuren, varav några riskerar att sprida sig till djurhållningen.

För att inventera antalet individer och kartlägga sjukdomarna och eventuell spridningsrisk har nyligen EU-finansierade organisationen och forskningssamarbetet The European Observatory of Wildlife (EOW) bildats. Samtliga EU-länder finns representerade inom organisationen, och kartläggningen omfattar de större däggdjuren, exempelvis räv, rådjur, kronhjort, älg, vidsvin, varg, björn och lodjur.

Ett vildsvin fotograferat med viltkamera

Bild av vildsvin tagen av en av Lars Hillströms viltkameror som används för att kartlägga vilda djur.

Undersöker svinpestens spridning

Lars Hillström är en av de forskare som ingår i nätverket och deltar i arbetet för Sveriges del. Han kommer under sommaren/hösten 2024 att göra provtagningar i ett område ungefär 10 mil öster om den avspärrade zonen i Västmanland, för att undersöka om den afrikanska svinpesten spridit sig.
- Man kan spåra vissa sjukdomar i stillastående vattenansamlingar, så det är dem jag behöver ta prover i, säger han. 

Just när det gäller vildsvin är risken för sjukdomar förhållandevis stor. Vildsvinsstammen har ökat kraftigt de senaste decennierna i flera länder, inte minst i Sverige. Nationellt finns ungefär 300 000 vildsvin idag, enligt Länsstyrelsen. 
- Ju fler individer desto större risk för spridning av sjukdomar, och vildsvinen kan lätt smitta grisar. I Danmark, där en betydande del av boskapsskötseln omfattas av grisar, tolererar man inga vildsvin alls, säger Lars Hillström.

Kontakt

Lars Hillström, lektor i biolog vid Högskolan i Gävle
E-post: lars.hillstrom@hig.se
Telefon: 072-168 23 98

Anders Munck, pressansvarig vid Högskolan i Gävle
E-post: anders.munck@hig.se
Telefon: 070-794 65 23

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2024-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)