Sök

Pressmeddelanden arkiv

Pressmeddelande från Högskolan i Gävle.


 • Datum:
  Gammelbron Gävlebornas rörelsemönster överraskar forskarna
  Genom att samla data med hjälp av aktivitetsarmband och en ny app har forskare studerat Gävlebornas upplevelser och rörelsemönster.
  - Vi ser tecken på att resultaten kan överraska, säger Karl Samuelsson, forskare inom Miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Aktivitetsbaserat kontor Trafikverket i Gävle Foto: Emmely Hornborg Dialog avgörande vid flytt till aktivitetsbaserat kontor
  Stor satsning på information och workshops redan innan övergången till ett helt nytt sätt att arbeta visade sig ha avgörande betydelse för medarbetarna när Trafikverket gick över till aktivitetsbaserade kontor.
  - Vi har nu ett vetenskapligt stöd för hur man kan underlätta denna stora omställning, i stället för att göra saker på känn, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle

  Läs mer
 • Datum:
  Foto: Jessica Gow / TT Ägarform kan påverka personalens välbefinnande i äldreboenden
  Internationella studier visar att personalen i icke vinstdrivna äldreboenden tenderar att vara tryggare och mindre stressade.
  - De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Distansarbete Foto: Anna Sällberg Chefer och anställda tycker olika om distansarbete
  Ny forskning visar att chefer upplever svårigheter i att få insyn i den psykosociala arbetsmiljön hos distansarbetare.
  - Och då får de också svårt att hitta en bra väg att stötta medarbetare som arbetar på distans, säger Linda Widar som forskar om distansarbete och hälsa, vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Flygplan Klimatkompensation kan styras av känslor
  Syftet med en resa kan ha betydelse för om och hur mycket en person väljer att klimatkompensera, visar en ny studie.
  - Vi tänker inte strikt rationellt kring klimatkompensation, känslor och systematiska tankefel spelar också in, säger Patrik Sörqvist, professor i psykologi.

  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Internationell ekonomiutbildning i Gävle lockar flest studenter i Sverige
  I Universitets- och högskolerådets senaste statistik sticker Högskolan i Gävles magisterprogram i företagsekonomi ut som Sveriges mest sökta masterutbildning.1281 studenter har sökt utbildningen till vårterminen 2023.
  Läs mer
 • Datum:
  Martin Larsson och Hannes Olsson Martin och Hannes får Wimanska priset, i konkurrens med alla Sveriges ingenjörsstudenter
  Martin Larsson och Hannes Olsson, maskiningenjörsstudenter vid Högskolan i Gävle, får Sveriges ingenjörers årliga pris på 50 000 kronor för landets bästa examensarbete. De får priset för att ha ökat konkurrenskraften och prestandan hos ett verktyg för skärande bearbetning.
  Läs mer
 • Datum:
  Malin Jordal Läkare och könsstympade oense om korrigerande operationer
  Vården pekar på risker och brist på medicinskt resultat när det gäller klitorisrekonstruktioner, medan kvinnorna som genomgått operationen upplever stor psykologisk nytta.- Kvinnorna har i många fall fått ett bättre sexliv efter operationerna, även om det inte alltid går att visa en fysisk effekt, säger Malin Jordal, forskare och lektor i vårdvetenskap.
  Läs mer
 • Datum:
  Linnea Nilsson, energisystemingenjör och Hannes Olsson, maskiningenjör Ingenjörsstudenter från Gävle i topp på arbetsmarknaden
  När Svenskt Näringsliv i september presenterade sin undersökning om hur studenterna har etablerat sig på arbetsmarknaden, toppar Högskolan i Gävle tillsammans med Örebro universitet när det gäller ingenjörsstudenter.
  Läs mer
 • Datum:
  träningskada Träning med oerfaren PT gör oftare ont
  Att anlita en personlig tränare med mer än fem års erfarenhet minskar kraftigt risken för småskador och smärtkänningar jämfört med om tränaren är ny inom yrket, enligt en ny studie.– En förklaring kan vara att tränarna utvecklas som instruktörer med tiden och då tydligare kan visa hur man ska träna för att undvika skador, säger Mamunur Rashid, doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Nödlidande barn Fattigdomen osynliggörs när barnfamiljer får matkasse på nätet
  "Giving People" är en av flera växande organisationer som anonymt hjälper barnfamiljer på nätet.
  - Det finns en stor risk att denna barnfattigdom går under samhällets radar, säger Sven Trygged, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Bobergsskolan Ny studie vägleder framtidens skolor
  Fler än 1000 svenska skolor behöver byggas eller byggas om de närmaste tio åren.
  En ny studie vid Högskolan i Gävle ger metoder för design och organisering av de nya skolorna.
  - Det är dyrt att bygga fel, och den fysiska miljön i den nya skolan måste matcha organiseringen och de pedagogiska arbetssätten, säger Anneli Frelin, professor i didaktik.

  Läs mer
 • Datum:
  Högskolans exteriör. Högskolan i Gävle får forskar­examenstillstånd i utbildnings­vetenskap
  Högskolan i Gävle har fått tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildnings­vetenskap. Beslutet fattades av Universitetskanslersämbetet på tisdagen och tillkännagavs internt på ett akademimöte på Akademin för utbildning och ekonomi på onsdagen.
  Läs mer
 • Datum:
  Börsen Nytt forskningsprojekt ska hjälpa företag till bättre beslut om omlokalisering
  Projektet vid Högskolan i Gävle ska i samarbete med företag utveckla en metod för initial bedömning som kommer att hjälpa tillverkningsindustrin att fatta bättre omlokaliseringsbeslut.
  Läs mer
 • Datum:
  Skopa med radarantenner för fuktmätning av träflis Forskningsgenombrott: Stora miljövinster när radar mäter fukt i flis
  I samarbete med Högskolan i Gävle har Radarbolaget utvecklat en metod att snabbt och tillförlitligt mäta fukthalten hos träflis.
  - Ett genombrott för radarforskning som innebär stora energibesparingar och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Mångfaldsbarometern 2022:
  Så är svenskarnas attityder till mångfald

  Inställningen till mångfald skiljer sig kraftigt åt mellan de politiska blocken, enligt enkätundersökningen Mångfaldsbarometern.Andelen positiva till mångfald för det liberala/socialistiska/miljö blocket (C, S, V och MP) är 71 procent, medan siffran bland de konservativa/liberala (SD, M, KD och L) är 28 procent.
  Läs mer
 • Datum:
  författarna De ger ut handbok mot mobbning
  Strategin fick mobbningen att minska med 40 procent i Gävle.
  Nu finns kunskapen om Gävlemodellen samlad i en ny bok.
  – Alla kommuner och skolor jobbar med att motverka mobbning, men Gävlemodellen fungerar bevisligen och bygger på forskning, säger Silvia Edling, professor i didaktik och en av bokens författare.

  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Högskolan bildar nytt Europauniversitet
  Nu är det klart att Högskolan i Gävle kommer att bilda ett nytt Europauniversitet tillsammans med åtta andra lärosäten från åtta länder. Det efter att EU beviljat lärosätenas gemensamma ansökan om att starta Europauniversitetet EU GREEN.
  Läs mer
 • Datum:
  Amir Rostami Foto: Institutet för framtidsstudier Bidragsbrotten - "Det är bråttom nu"
  Amir Rostami, regeringens utredare om brotten mot välfärden, har överlämnat ett delbetänkande. - Det pågår ett angrepp på våra välfärds­system och den organiserade delen av brottsligheten sköts av specialister och behöver mötas av specialister, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle förnyar och profilerar utbildningsutbudet
  Högskolan i Gävle förnyar och utvecklar utbildningsutbudet med start läsåret 2023/2024. Beslutet om ett förnyat utbildningsutbud togs 14 juni och omfattar omkring 12 procent av utbildningsanslaget.

  Läs mer
 • Datum:
  Lappuggla Miljöforskare om FN-mötet i Stockholm: "Det krävs samma kulturella förändring som då vi avskaffade slaveriet"
  50 år efter det första avgörande miljömötet i den svenska huvudstaden 1972, samlas nu delegaterna igen för Stockholm+50.
  - Det krävs samma kulturella förändring som då vi avskaffade slaveriet, där djuren och naturen får lika rätt att existera som vi människor, säger Matteo Giusti, forskare vid Högskolan i Gävle.

  Läs mer
 • Datum:
  Bildkollage: Pandemin / Ukraina Kriserna öppnar ett fönster för lokala livsmedel
  Pandemin och nu kriget i Ukraina, har visat hur sårbara de globala försörjningskedjorna för våra livsmedel är. - Det har öppnat ett fönster som vi måste utnyttja för att skala upp vår lokala livsmedelsproduktion, säger Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Jonas Kågström, universitetslektor. Forskning visar: Svenska mäklare är lugna som filbunkar
  Under flera år har ett forskningsprojekt testat svenska mäklares personlighetsdrag. - Den största skillnaden mot medelsvensson, är hur samvetsgranna mäklare är, men mest slogs vi av deras höga värden för känslomässig stabilitet, säger Jonas Kågström, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  forskarna Därför väljer lärare att stanna inom yrket
  Att många lärare tidigt byter yrkesbana spär på lärarbristen i Sverige. En ny studie visar att arbetshälsan är den viktigaste faktorn för att få lärare att stanna inom yrket.– Detta visar hur viktigt det är att skolledningarna tar arbetsmiljöarbetet på allvar, säger Gunnar Bergström, professor inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Tove Bylund Grenklo Stor studie har kartlagt tonårsbarns sorg
  6 av 10 tonårsbarn som förlorat en förälder i cancer hittar inte ett okej sätt att sörja direkt efter dödsfallet, visar en ny studie.Konsekvensen blir att många inom gruppen inte bearbetat färdigt sin sorg så mycket som 10 år efter förlusten.– En sammanhållen familj är det viktigaste skyddsnätet för en tonåring som förlorat en förälder, säger Tove Bylund Grenklo, forskare inom vårdvetenskap på Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Xiaoqin Wang Matematiker: Data som fanns hos FHM kunde gett en annan covid-strategi
  Folkhälsomyndighetens egna data kunde ha visat att det tidiga valet av restriktioner skulle påverka hela den första och andra vågen av pandemin. Det visar en ny studie av Xiaoqin Wang, matematiker och forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Anna Häggqvist, Emilia Holkedahl och Alexander Utsten. Foto: Nathalie Davey Världens första PT för intellektuellt funktionsnedsatta
  Gruppen intellektuellt funktionsnedsatta har generellt sämre hälsa och nu utbildar Högskolan i Gävle coacher speciellt för dem. - Vi är unika i världen att examinera idrottsvetare i anpassad fysisk aktivitet och nu tar vi ett steg till, säger Sven Blomqvist, lärare på det idrottsvetenskapliga programmet.
  Läs mer
 • Datum:
  Amir Rostami. Foto: Institutet för framtidsstudier Kriminologer: Risk att skjutningarna gör oss blinda
  I boken "Det svenska tillståndet", undersöker 20 forskare våldsutvecklingen i Sverige. - Det dödliga skjutvapen­våldet har ökat och sprider rädsla i samhället, men samtidigt är färre unga män våldsbrottslingar och det dödliga våldet lägre än på 1980- och 90-talet, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, och en av bokens redaktörer.
  Läs mer
 • Datum:
  Bild från 2018 års Akademisk högtid. FOTO: Britt Mattsson/Högskolan i Gävle Pressinbjudan Akademisk högtid
  För första gången på fyra år arrangerar Högskolan i Gävle Akademisk högtid. Under ceremonin uppmärksammas nya professorer, nya doktorer och årets hedersdoktor, under högtidliga former i Lilla Gasklockan 22 april.
  Läs mer
 • Datum:
  Roger Skoog Roger Skoog utsedd till årets lärare av Högskolans studenter
  ”Roger Skoog har nominerats till årets lärare av sina studenter flera år i rad. Med sin varma och närvarande pedagogik får han svåra ämnen att bli roliga och öppnar dörrar studenterna annars aldrig hade vågat öppna.” Så lyder en del av motiveringen till att Roger Skoog, universitetsadjunkt i kemi, utsetts till årets lärare.
  Läs mer
 • Datum:
  En gemensam trädgård i Denver, Colorado - Foto Steve Adams Unsplash Ökat inflytande för hyresgäster ger grönare städer
  Flera nya studier visar att genom att göra det möjligt för hyresgäster att förvalta den egna gården, huset och närmiljön, kan man få ett engagemang och lärande kring natur- och klimatfrågor. - Urbana samfälligheter kan komma att bidra till transformationen mot ett fossilfritt samhälle, säger Johan Colding, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Ung man går ombord på tåg Unga ger ny bild av HVB-hemmen
  För första gången har en studie under flera år följt ungdomar då de gör övergången från samhällsvård till vuxenliv. För många blev placeringen en vändpunkt. - De ändrar med tiden sin syn på vården som blir en plats med positiva förebilder och en chans att kunna börja om, säger Mattias Bengtsson, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Läkare och sjuksköterska i samtal Har läkare och sjuksköterskor inom psykiatrin svårt förstå varandra?
  Ingela Rudberg har arbetat som psykiatrisjuksköterska sedan 2007. Hon är också vårdlärare och forskare vid Högskolan i Gävle och ska nu undersöka hur kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor inom psykiatrin ser ut.
  Läs mer
 • Datum:
  Stålarbetare Ny forskning sparar stora värden hos stålindustrin
  I ett nära samarbete med Sandvik, SSAB, Ovako och ABB, tas nu nästa steg när det gäller förebyggande underhåll. - Det är stora värden i maskiner och råvaror som kan sparas, säger projektledaren Niclas Björsell vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan Ny påbyggnadsutbildning ger lärarexamen på ett år
  En ny utbildning gör det möjligt att bygga på en tidigare examen och få en lärarexamen efter ett års studier. Vid Högskolan i Gävle kan man läsa till ämneslärare i engelska eller matematik med start redan i höst.Ansökan till höstens utbildningar öppnar idag 15 mars.
  Läs mer
 • Datum:
  Sorgsen kvinna i fönster Kvinnor som lämnat våldsutövande män beskriver misstro och uteblivet skydd som värre än våldet
  - Det är kvinnorna som får fly, gömma sig och avsäga sig sin identitet, i brist på begränsningar av mannens eftervåld från samhällets sida och det innebär att de görs både socialt och existentiellt ensamma. Det blir för dem som en fortsättning av våldet, men nu som en del av samhällets insatser eller uteblivna insatser, säger Sara Skoog Waller, doktor i psykologi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Handslag efter husaffär Forskning ger ny bild av succémäklare: drivs av varma relationer
  En vanlig fördom om mäklare är att pengar är deras enda drivkraft. Ny forskning från Högskolan i Gävle visar att den bilden inte stämmer. - Något som utmärker dem är den starka emotionella drivkraften i en förtroendefull relation till sina kunder, säger Martin Ahlenius, före detta fastighetsmäklare som numera forskar om fastighetsmäklare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Människor i ett klassrum. FOTO: TT Pandemin har försvårat integrationen för nyanlända
  En ny undersökning visar att övergången till distansmöten på grund av coronapandemin försvårar etableringen på arbetsmarknaden för migranter.- Det här är en grupp som behöver praktisk hjälp och personliga kontakter, både för att hantera trauman och vid jobbsökande, därför har de drabbats hårt av pandemin, säger Sven Trygged, professor i socialt arbete.
  Läs mer
 • Datum:
  Matsvinn Högskolan i Gävle i stor EU-satsning för att minska matsvinnet
  EU/Horizon 2020 satsar 60 miljoner kronor i projektet "Från farm till gaffel", där sju utvalda lärosäten i Europa ska samarbeta för att minska matsvinnet.
  Läs mer
 • Datum:
  Motionerande åldring Etiskt dilemma när åldringar tvekar inför att stänga av hjärtstartare
  Endast var tionde person överlever ett hjärtstillestånd och därför försöker man identifiera dem med förhöjd risk för hjärtstillestånd och förse dem med en inopererad hjärtstartare eller implanterbar defibrillator (ICD). I Sverige lever nu drygt 13000 personer med en ICD.- Jag har utrett och opererat ICD-patienter under många år, men slogs av hur lite vi vet om hur de äldre uppfattar behandlingen, säger Peter Magnusson, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Pelle Matton Pelle Matton blir hedersdoktor vid Högskolan i Gävle
  Pelle Matton har, i ett långt samarbete med Högskolan, varit en drivande kraft i ett mycket framgångsrikt arbete mot mobbning i skolorna. Ett arbete som prisats av Brottsförebyggande rådet och som också ledde till att han röstades fram till Årets Gävlebo.
  Läs mer
 • Datum:
  Aktivitetsbaserat kontor Trafikverket i Gävle Foto: Emmely Hornborg "Mellancheferna avgör om flytt till aktivitetsbaserat kontor blir lyckad"
  - Aktivitetsbaserade kontor är ett helt annat sätt att arbeta och kräver ledare som involverar och förbereder medarbetarna inför övergången, annars blir de här nya kontoren ofta en negativ upplevelse, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Unikt rum för att spåra luftburna partiklars överföringsvägar och spridning inomhus. Foto: Elisabet Linden Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid
  - Tillsammans med japanska forskare har vi utvecklat en helt ny teori för hur spridning av smittämnen sker inom och mellan rum och även hur man kan ventilera bort dem, säger Alan Kabanshi, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  (Fler åtgärdsförlag ger större bubblor. Högerklicka på bilden och öppna den i ett nytt fönster för bättre läsbarhet) Den absoluta merparten förslag berörde organisationen och handlade i huvudsak om ledarskap. Medarbetarna önskar att chefen: Medarbetare om att jobba flexibelt:
  "Lätt att man känner en skuld"

  En ny undersökning visar att den stora utmaningen vid flexibelt arbete är att skilja på jobb och fritid.- Gränssättningen är det verkligt svåra, att man jobbar för mycket och kollar mailen på kvällen utan att räkna det som arbetstid, det finns mycket vi kan förbättra, säger Sofie Bjärntoft som forskar om flexibelt arbete vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Våld Unga kan lära sig undvika bli brottsoffer
  - Vi vet sedan tidigare att omognad förklarar ungas brottslighet men kan nu visa att omognad också har mycket stor betydelse för om unga ska bli offer för våld, säger Amber L. Beckley, kriminolog vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Mathias Cehlin Högskolan i Gävle del av kompetenscentrum som beviljas 63 miljoner
  Ett nytt kompetenscentrum ska bidra till framtidens hållbara energilösningar.Deltagarna beviljas nu 63 miljoner kronor av Energimyndigheten.Bland de 40 deltagarna finns kommuner, andra lärosäten och privata företag.
  Läs mer
 • Datum:
  Guadalupe Francia, Sivia Edling och Daniel Pettersson. Foto: Högskolan i Gävle. Vetenskapsrådet anslår 10 miljoner till forskning om lärandets villkor
  Vetenskapsrådet tilldelar två forskningsprojekt inom forskningsområdet Innovativt lärande drygt 10 miljoner kronor. Det handlar om forskning om hur mobbning påverkar elevers studier och om hur läsandet gått från att utveckla oss som individer till att betraktas som en mätbar färdighet.
  Läs mer
 • Datum:
  Teknikerjakten "Teknikerjakten" får 11 miljoner - för att öka ungas intresse för teknik
  Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond (Ljungbergsfonden) investerar 11.1 miljoner kronor i Högskolan i Gävle för att via "Teknikerjakten" fortsätta öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.
  Läs mer
 • Datum:
  Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle, och Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg. FOTO: Marie Hägg/Högskolan i Gävle. Region Gävleborg och Högskolan i Gävle i fördjupat samarbete
  I dag tecknar Högskolans rektor Ylva Fältholm och regiondirektör Göran Angergård en överenskommelse som innebär en satsning på ett tätare samarbete som kommer att bidra till såväl regional utveckling som utvecklingen av starka utbildnings- och forskningsmiljöer.
  Läs mer
 • Datum:
  Höghammar Idrottslärarna gör underverk på särskolan
  På Höghammars gymnasiesärskola handlar idrott om rörelseglädje och man samarbetar nära med Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Wasa, svenska polarforskningssekretariatets station på Antarktis Forskare till Antarktis för att förstå vår egen vårflod
  - Våra mätningar kommer att hjälpa oss beräkna snömängder även i Sverige, för att bättre planera för översvämningar och vattenförsörjning, säger Andrew Mercer, glaciolog och lärare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  HiG-forskare Var åttonde ung har tagit preparat för att förändra sin kropp
  Prestationshöjande och muskelbyggande preparat är vanligare bland ungdomar än vad som tidigare kommit fram, enligt en ny studie från Högskolan i Gävle.Var åttonde person i åldern 16-25 år har använt eller använder preparat som är muskelbyggande eller har som syfte att förändra kroppens utseende, visar enkätsvar från 2101 svenska ungdomar.
  Läs mer
 • Datum:
  Greta Thunberg vid Bristol Youth Strike Fem egenskaper som gjort Greta Thunberg till en ledare
  Genom att djupstudera artiklar från stora tidningar i Sverige och andra länder har Komalsingh Rambare och Nessica Nässén, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, identifierat egenskaperna de tror är orsakerna till fenomenet Greta Thunberg.
  Läs mer
 • Datum:
  Klassrum Effektivitetskulten ger inte tid att se enskilda elevers behov
  - Jagande efter effektivitet och tid omöjliggör att alla kan hänga med och så kan vi inte ha det i skolan, säger Silvia Edling professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Mordplats Amir Rostami: "Våld föder våld, och våldet verkar bli brutalare"
  - Tyvärr tyder vår studie på en brutalisering av våldet. Man skjuter och hugger mot huvud och hals för att döda, likgiltiga för konsekvenserna. Och de som inte råkar dö, är väldigt skadade när de kommer till sjukhuset, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Sjuksköterska ”Vi måste få fler invandrade sjuksköterskor att kunna utöva sitt yrke”
  Ny studie visar att kompletteringsutbildningen för sjuksköterskor från länder utanför EU ger trygghet och beredskap att arbeta i Sverige. De senaste tre åren har dock relativt få av de sökande, 300 av 1800, nått svensk sjuksköterskelegitimation.- Vi vill se vad som kan göras för att få fler ska kunna arbeta som sjuksköterskor, säger Denice Högstedt, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Amir Rostami Amir Rostami - Ny vetenskaplig ledare vid Högskolan i Gävle
  Amir Rostami, docent i kriminologi, har utsetts till biträdande vetenskaplig ledare för Högskolans profilerade forskningsområde, Hälsofrämjande arbete.
  Läs mer
 • Datum:
  Köpenhamn cykelstaden Unik chans att i nya stadsmiljöer ändra vanor som är negativa för miljön
  - Att vädja till logik och värderingar för att bryta cementerade vanor räcker inte. Men nu då vi ska bygga så mycket nytt finns en unik chans att få miljön att främja de beteenden vi vill se, säger Noah Linder, miljöpsykolog vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Anna Efverman 18 miljoner till forskning om inkluderande arbetsliv vid Högskolan i Gävle
  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) tilldelar det strategiska forskningsprogrammet Inkluderande arbetsliv vid Högskolan i Gävle 18 miljoner kronor för forskning om canceröverlevares arbetsliv.– Det är fantastiskt att få förtroendet att bedriva den här forskningen och kunna bidra till ett hållbart arbetsliv under och bortom cancersjukdom, säger Anna Efverman, huvudsökande och forskningsledare för Inkluderande arbetsliv.
  Läs mer
 • Datum:
  Sajid Rafique Ny teknik kan göra kroppsarbete 60 procent lättare
  Tekniken med exoskelett blir allt mer effektiv.Eksovest, en variant av exoskelett kan minska muskelansträngningen med 60 procent för arbetare inom industri-, logistik-och byggsektorn, enligt en ny studie vid Högskolan i Gävle.- Det finns mycket problem med skador och sjukskrivningar inom dessa sektorer. Exoskelett skulle kunna vara en viktig del av lösningen om användningen ökar, säger Sajid Rafique, forskare inom robotik vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Distansarbetare Distansarbetare rör sig mera och är mer avslappnade
  - Det som kanske överraskade mig är att distansarbetare var mer avslappade, säger Linda Widar som forskar om distansarbete och hälsa, vid Högskolan i Gävle
  Läs mer
 • Datum:
  Man vid skogstjärn Skogen blev räddningen för många stockholmare under pandemin
  - När människor kanske kände att de inte vågade gå i sin vanliga stadspark på grund av risken för smittan, blev skogen en oas för att återhämta sig och bli av med stress, säger Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Hemlös kvinna i Stockholm Hemlösa kvinnor fråntas sin värdighet i mötet med vården
  - De här kvinnorna möter ofta fördomar i vården, om att alla hemlösa är missbrukare som försöker utnyttja sjukvården för att sno till sig någonting, säger Martin Salzmann-Erikson, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Tung trafik på motorväg. Foto: Fredrik Sandberg/TT Vätgas som bränsle skulle kunna minska utsläpp från vägtransporter med 70 procent
  Gävleborg och Dalarna positionerar sig som ledande i Europa när det gäller vätgasutveckling. Fördelarna med vätgas som bränsle uppmärksammas alltmer och en ny forskningsrapport från Högskolan i Gävle visar att vätgasdrivna lastbilar skulle kunna minska utsläppen från transporter till och från Gävle hamn med 70 procent.
  Läs mer
 • Datum:
  För större bild öppna i ett nytt fönster Högskolans forskare sticker ut - citeras näst mest per krona
  - Vetenskapsrådets data visar att vid Högskolan i Gävle produceras forskning av hög kvalitet och till en låg kostnad, säger Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Robot Baxter Robotar viktig del av lösningen vid framtida pandemier
  Robotar kan minska smittspridningen av Covid-19 och vara en viktig del av lösningen vid framtida pandemier.
  Det visar en ny vetenskaplig artikel från Högskolan i Gävle.
  – Robotar har många användningsområden vid pandemier och de sprider inte virus på samma sätt som människor, säger Rabé Andersson, forskare inom elektroteknik, som skrivit artikeln.

  Läs mer
 • Datum:
  Komalsingh Rambaree Europas finaste pris för forskning om socialarbetares nyckelroll i kampen mot miljöhoten
  Komalsingh Rambaree, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, fick förstapriset då European Association of Schools of Social Work utsåg årets bästa forskningsartikel 2021.- Stora klimatstörningar bär med sig fattigdom, fördrivning och psykisk ohälsa, socialarbetare kan spela viktiga roller för en nödvändig samhällsförändring, säger Komalsingh Rambaree.
  Läs mer
 • Datum:
  Äldrevård Bristfällig organisation ofta orsak till sjukskrivningar och ryggproblem inom äldrevården
  En ny stor studie vid Högskolan i Gävle i samarbete med Nationella Forskningscentret för Arbetsmiljö i Köpenhamn visar att vårdavdelningarnas organisation har avgörande betydelse för uppkomsten av ryggsmärtor och sjukskrivningar för vårdpersonal inom äldrevården.
  Läs mer
 • Datum:
  Nödlandningen på Hudson river 15 januari 2009 Sju av tio piloter skulle misslyckats med Hudson-nödlandningen
  När en Airbus slår eld strax efter start fattar kapten Chesley Sullenberger ett blixtsnabbt beslut, att landa i Hudson River i New York, och räddar samtliga passagerare. "Det handlar inte om tur, vissa piloter har en förmåga att tänka snabbt under extrem stress och vårt test visar vilka de är," säger Eduardo Rosa, neurokognitiv forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Översvämning i Gävle Ny studie ger säkrare bild för byggande nära vattendrag
  En ny studie vid Högskolan i Gävle ger en mer tillförlitlig bild för byggande i anslutning till vattendrag och vilka områden som riskerar översvämningar.Kunskapen om var byggande kan ske med hänsyn till översvämningsrisker är dessutom begränsad inom stadsplaneringsfunktionen i många av landets kommuner, enligt en enkätundersökning med koppling till studien.
  Läs mer
 • Datum:
  Studienaturstäder Satsningar på stadsnära natur leder till ökad exploatering
  "Det är som en mörk baksida av att skydda och förvalta naturen på ett bra sätt, att det då också blir ett högre exploateringstryck på den naturen", säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Matteo Giusti Ny stor studie ska kartlägga Gävlebornas hälsa
  Genom att samla data med hjälp av aktivitetsarmband och en ny app ska forskare undersöka kopplingen mellan stadsmiljön och Gävlebornas hälsa.- Vi hoppas få så många boende i kommunen som möjligt att ställa upp, säger Matteo Giusti, forskare inom Miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Lovisa Pettersson Stor satsning på utekontor vid Högskolan i Gävle
  Lovisa Pettersson, prisbelönad designer och tidigare student vid Högskolan i Gävles industridesignprogram, får 300 000 av Vinnova för att utveckla miljöer för utekontor och möten på campus.
  Läs mer
 • Datum:
  Soprum Det räcker inte med att utbilda fram rätt miljöbeteende
  - Vår forskning visar att det inte alltid räcker att utbilda fram rätt miljöbeteende eller att göra det lätt att göra rätt, ibland måste det bli svårare att göra fel också, säger Noah Linder
  Läs mer
 • Datum:
  Ingrid Nordqvist, utbildningsledare för ämneslärarprogrammet i svenska. Ämneslärarutbildningen i svenska på Högskolan i Gävle håller "hög kvalitet" enligt UKÄ
   Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp den nationella utvärderingen av ämneslärarutbildningar i bland annat svenska och matematik. Uppföljningen visar att ämneslärarutbildningen i svenska med inriktning mot gymnasiet vid Högskolan i Gävle nu håller hög kvalitet.
  Läs mer
 • Datum:
  Raggare Ska Gävlestudent lösa plågan med ljudterror från epa-traktorer och raggare
  Hög musik från bilar på nätterna var största orsaken till polisanmälningar i Värmland och Dalarna sommaren 2020. Jenny Andersson, kriminologistudent från Högskolan i Gävle, har lösningar och BRÅ vill nu publicera hennes rapport.
  Läs mer
 • Datum:
  Daniel Bäckström. Högskolans utbildning genererar framgångsrika fotbollstränare
  Högskolan i Gävles tränarutbildning i fotboll har visat sig vara ett lyckat koncept. En rad studenter har nått stora framgångar efter studierna och flera har nu toppuppdrag som tränare för fotbollsklubbar i allsvenskan.
  Läs mer
 • Datum:
  Blommande körsbärsträd vid Högskolan i Gävle Regeringen utser Amir Rostami att leda kampen mot välfärdsbrottsligheten
  Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vill se Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, som ledare för att stärka förmågan att bekämpa de organiserade brotten mot välfärden.
  Läs mer
 • Datum:
  Industriarbetare med AR-glasögon Framtidens industriarbetare är inte mest hotad - det är fotomodellen
  - Framtidens operatör kommer att vara ett delvis nytt och mycket mer mångfacetterat yrke än idag, aktiv på ett helt annat sätt med hjälp av teknologin, säger Niclas Björsell, docent i elektronik och forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Designstudenter Anteckningsbok av äggskal och material som gör 3D-skrivare miljövänliga - designstudenter bakom ny utställning
  Biokomposit istället för plast till 3D-skrivarnas utskrifter och äggskal som används till en ny sorts papper.Nu visar avgångsstudenterna på industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle upp sina examensarbeten i en digital utställning.

  Läs mer
 • Datum:
  Elisabeth Häggström och Ingela Enmarker Ny studie: Är Gävle en äldrevänlig stad?
  2019 togs Gävle kommun upp i FN-organet WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.
  En uppföljande studie vid Högskolan i Gävle där äldre deltog i fokusgrupper visar att kommunen i stort lever upp till FN-nätverkets krav.

  Läs mer
 • Datum:
  Osebergsskippet Norska vikingaskepp bevaras med hjälp av forskning vid Högskolan i Gävle
  På Vikingskipshuset i Oslo förvaras vikingatidens bäst bevarade skepp.Med hjälp av en metod utvecklad på Högskolan i Gävle kan luften i museet förbättras så att de känsliga vikingaskeppen inte bryts ned på grund av stora mängder besökare eller årstidernas skiftningar.
  Läs mer
 • Datum:
  Rodrigo Lozano Studenterna får inte lära sig hur de praktiskt kan bidra till en hållbar värld
  - Vi har undersökt 15 universitet i olika länder och resultaten är nedslående. Vi behöver tänka om och fokusera på att ge studenterna praktiska verktyg, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Elbil som laddas Elbil mer förmånligt med nya regler – ny webbsida förenklar bilköp
  Det är en utmaning att få en bra överblick över kostnader för den som vill köpa ny bil idag.Forskare på Högskolan i Gävle har därför tagit fram en webbsida där man kan beräkna totalkostnader både för leasingbilar och bilar som är köpta på privatmarknaden.
  Läs mer
 • Datum:
  CLIP resultatkonferens Så har 12 år av forskning utvecklat länets industriföretag
  Nu berättar forskarna själva om resultaten från det center som 2009 bildades vid Högskolan i Gävle för att utveckla och förnya regionens industriföretag.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Gävle lyckas attrahera män till socionomutbildningen
  Landets populäraste socionomutbildning, vid Högskolan i Gävle, har också i särklass flest män som sökande. Av de 8120 som sökt höstens utbildning vid Högskolan i Gävle är 1328 män, nästan dubbelt så många som för näst populäraste utbildningen vid Göteborgs universitet.
  Läs mer
 • Datum:
  Studenten Shaikh Masud Rana och Niclas Björsell Högskolans robotlabb unika i Sverige
  - I våra automationslabb kan ingenjörsstudenter testa sina simuleringar av en konvoj förarlösa fordon och industrin hur automatisering kan fungera för dem, säger Niclas Björsell, docent i elektronik och forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Nästan 10 procent fler valde Högskolan i Gävle i första hand
  Högskolan i Gävle är landets mest populära högskola när det gäller förstahandsval till utbildningsprogram i höst. Totalt sett har antalet sökande som vill läsa kurser eller program vid Högskolan i Gävle i första hand ökat med över 1000 personer jämfört med 2020.
  Läs mer
 • Datum:
  Film som visar spridningen av covid-19 i USA från januari till augusti 2020 Professor: Vi har upptäckt gåtan bakom spridningen av covid-19 i USA
  - Vår upptäckt gör det möjligt för oss att se mönster som de konventionella metoderna inte kan upptäcka. Som vilken effekt olika åtgärder för att begränsa smittan har, säger Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle har den i särklass största ökningen av masterstudenter
  Högskolan Gävle står för den i särklass största ökningen, bland svenska lärosäten, i antal antagna till höstens masterutbildningar, från 219 förra hösten till 403, en ökning med 84 procent.
  Läs mer
 • Datum:
  15 april är sista ansökningsdag – här är tipsen inför val av högskoleutbildning
  Lärare, ingenjör eller sjuksköterska? Det är yrken där du med stor säkerhet kan få jobb direkt efter examen. Utbildar du dig däremot till beteendevetare, kommunikatör eller grafiker kan du räkna med tuffare konkurrens på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • Datum:
  Coronarestriktioner Forskare om pandemirestriktioner: Öka efterlevnaden istället för att satsa på många restriktiva åtgärder
  Svar från 9500 invånare i 11 länder i en EU-finansierad studie, har gett forskarna en insikt i hur regeringar bör agera för att stoppa spridningen av viruset. - Att genomföra en kombination av många restriktiva åtgärder har motsatt effekt, öka istället efterlevnaden av åtgärderna, säger Sofia Wikman, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Kristina W Forskare på Högskolan skrev mest nedladdade avhandlingen 2020
  Kristina Walldén Hillström, forskare och lärare inom didaktik på Högskolan i Gävle, disputerade vid Uppsala Universitet i juni 2020.Hennes doktorsavhandling blev den mest nedladdade av alla förra året på Skolporten, ledande digital portal för forskning inom utbildningsvetenskap i Sverige.
  Läs mer
 • Datum:
  Pulsen användare i miljö Designstudenten Oliver prisad - Vill få ungdomar att röra sig mer
  Högskolan i Gävles industridesignstudent Oliver Sharp fick Knowits pris på 34000 kronor för "Pulsen", som ska inspirera stillasittande mellan- och högstadieelever att röra på sig och umgås på rasterna.
  Läs mer
 • Datum:
  Högskolan i Gävle 40 miljoner till rättvis miljöforskning i samarbete med fackföreningar och näringsliv
  - Det är helt avgörande att åtgärderna för att ställa om är socialt accepterade och upplevs som rättvisa, säger Stephan Barthel, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle och en av programledarna.
  Läs mer
 • Datum:
  Sovande man med hund Unik forskning: Hemarbetande under pandemin sover längre men är lika produktiva
  - Ja, de sover längre, producerar lika mycket och rör sig lika mycket som när de jobbar på kontoret, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Branden i Västmanland 2014 "Långt efteråt ser och känner jag branden, den har förändrat mitt liv"
  - Hjälparbetet behöver ta större hänsyn till att de som tvingades fly för sitt liv har så mycket starkare upplevelser, som under lång tid kommer påverka deras inre värld, säger Igor Knez, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Översiktsbild Högskolan i Gävle Nytt samverkansavtal mellan Gävle kommun och Högskolan i Gävle
  Ett fördjupat och breddat samverkansavtal ska bidra till att säkra kommunens och näringslivets behov av kompetens och stärka högskolans forskning och utbildning. Avtalet omfattar fyra fokusområden och har som övergripande vision att bidra till ett hållbart samhälle. 16 mars skrivs avtalet under av kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S), och rektor för Högskolan i Gävle, Ylva Fältholm.
  Läs mer
 • Datum:
  Stålverk SSAB Luleå Ny kylmetod minskar stålindustrins miljöpåverkan radikalt
  "I våra unika testriggar har vi utvecklat metoder att kyla stål som spar energi, minskar vattenåtgången upp till 50 procent, kräver mindre råvara och ger produkter med längre livslängd", säger Mohammad Jahedi, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
 • Datum:
  Ung tjej pluggar samtidigt som hon har musik i lurarna Att plugga till musik försämrar kreativiteten väsentligt
  Den spridda uppfattningen att musik ökar kreativiteten punkteras av forskare från Högskolan i Gävle och två universitet i England som säger att den har motsatt effekt.
  Läs mer
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-11-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)