Herobild

Dagermanseminariet vid Högskolan i Gävle

Seminarier hösten 2018

Samtliga seminarier är mellan kl. 12.30-14.30. Från kl. 12 bjuder vi på kaffe och smörgås.
Alla är varmt välkomna!

30 november - Globalisering, frihandel och makt

Vad innebär det för demokratin att ekonomin blir allt mer global? Vad har vi som medborgare egentligen makt över? Vad har våra folkvalda makt över? När upphör demokratin?

Medverkande: Kajsa Ekis Ekman och Jan Sjölund
Plats: Krusenstjernasalen 23:213
Tid: 12.30 - 14.30

10 december - Korruption, tillit och New Public Management

Demokratin kräver tillit. Tilliten kräver kontroll. Men hur mycket och i vilken form? Var går gränsen där kontrollen i sig börjar korrumpera demokratin?

Medverkande: Inga-Britt Ahlenius och Per Kornhall
Plats: Krusenstjernasalen 23:213
Tid: 12.30 - 14.30

Samtalsserien "Hur skapar vi en hållbar demokrati?"

Helt plötsligt har vi ställts inför faktum att demokratin inte alls är given. Många av dess bärande fundament urholkas och tilltron till själva systemet sviktar. Då känns det angeläget att, medan tid finns, på olika sätt ringa in vad det är som händer. Vilka krafter som underminerar systemet och vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas och stärkas.

I samarbete med författaren och dramatikern Stina Oscarson inleddes under hösten 2017 samtalsserien Hur skapar vi en hållbar demokrati? inom Dagermanseminariet. Utifrån olika delteman som ekonomi, kultur, ideologi och väpnade konflikter undersöktes hur vi bygger, stärker och upprätthåller en hållbar demokrati.

Om Dagermanseminariet

När seminariet invigdes i maj 2012 klipptes bandet av den egyptiska författaren Nawal El Saadawi, Stig Dagermanpristagare och sedan 2014 även hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.

Dagermanseminariet arrangerar gästföreläsningar, seminarier och även en högskolekurs på 7,5 poäng. Alla våra aktiviteter är öppna för allmänheten.

Ordet är fritt
– för den som vågar ta det

Du har vågat
– därför blev det ditt!

Stig Dagerman, citat ur Till en fri tidning, tidningen Arbetaren 4/1 1947

Bengt Söderhäll och Urban Forsgren sjunger Stig Dagerman. Foto: Ove Wall.

Bengt Söderhäll och Urban Forsgren sjunger Stig Dagerman. Foto: Ove Wall.

Kontakt

Bengt Söderhäll, lektor i didaktik
Bengt.Soderhall@hig.se
Maivor Hallén, bibliotekschef
Maivor.Hallen@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)