Herobild

Dagermanseminariet vid Högskolan i Gävle

Fler samtal i Dagermans anda

Under 2019 väntar fler spännande gäster och samtal inom seminarieserien Hur skapar vi en hållbar demokrati? Planeringen inför kommande seminarier pågår för fullt och så fort något är spikat kommer information ut här. Håll utkik!

Seminarier 2019

Det offentliga samtalets möjligheter och begränsningar

Datum: Måndag 28 januari 2019
Medverkande: Stina Oscarson, dramatiker och författare, Göran Rosenberg, journalist och författare.
Moderator: Bengt Söderhäll.

Det offentliga samtalet tycks ha polariserats och språk och tonfall hårdnat. Lyssnandet och eftertanken har fått stå tillbaka. Vi påminner om Förintelsens minnesdag och demokratins sårbarhet och skörhet.

Om seminarieserien "Hur skapar vi en hållbar demokrati?"

Helt plötsligt har vi ställts inför faktum att demokratin inte alls är given. Många av dess bärande fundament urholkas och tilltron till själva systemet sviktar. Då känns det angeläget att, medan tid finns, på olika sätt ringa in vad det är som händer. Vilka krafter som underminerar systemet och vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas och stärkas.

I samarbete med författaren och dramatikern Stina Oscarson inleddes under hösten 2017 den öppna seminarieserien Hur skapar vi en hållbar demokrati? inom Dagermanseminariet. Utifrån olika teman – som till exempel ekonomi, kultur och ideologi – undersöker serien hur vi bygger, stärker och upprätthåller en hållbar demokrati.

Om Dagermanseminariet

Avsikten med Dagermanseminariet är att i Stig Dagermans (1923-54) anda stärka den humanistiska verksamheten vid Högskolan i Gävle och att bidra till arbetet med rätten att få uttrycka sig.

När seminariet invigdes i maj 2012 klipptes bandet av den egyptiska författaren Nawal El Saadawi, Stig Dagermanpristagare och sedan 2014 även hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.

Dagermanseminariet arrangerar gästföreläsningar, seminarier och även en högskolekurs på 7,5 poäng. Alla våra aktiviteter är öppna för allmänheten.

Ordet är fritt
– för den som vågar ta det

Du har vågat
– därför blev det ditt!

Stig Dagerman, citat ur Till en fri tidning, tidningen Arbetaren 4/1 1947

Bengt Söderhäll och Urban Forsgren sjunger Stig Dagerman. Foto: Ove Wall.

Bengt Söderhäll och Urban Forsgren sjunger Stig Dagerman. Foto: Ove Wall.

Kontakt

Bengt Söderhäll, lektor i didaktik
Bengt.Soderhall@hig.se
Maivor Hallén, bibliotekschef
Maivor.Hallen@hig.se
Jonas Larsson, bibliotekarie
Jonas.Larsson@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)