Gå till eugreenalliance
Sök

Examensutställning Industridesign 2020

I år ser världen lite annorlunda ut och nya förutsättningar skapar behov av nya lösningar. I år kommer därför Industridesignprogrammets examensutställning att finnas tillgänglig digitalt på hemsidan och på Instagram.

Industridesign i Gävle är en utbildning som är både kreativ och teknisk, där studenterna under tre års tid tränas i designmetodik via en mängd praktiska projektarbeten där designprocessen blir direkt applicerbar.

Genom sina examensarbeten tillåts studenterna utforska egenvalda problemområden med hjälp av designprocessen som metod. Det resulterar i ett brett spann av resultat i form av innovativa produkter, material och tjänster.

Examensarbeten 2020

I utställningen berättar studenterna om processen runt sina examensarbeten med hjälp av frågorna: vad, hur och varför.

I år presenteras sju olika projekt:

Gigekonomin ur ett tjänstedesignperspektiv

Foto av Klara

Jag heter Klara, är 24 år gammal, och kommer från Gävle. Det jag tycker om mest med design är att få lösa problem, helst för de som behöver en lösning mest. Mer specifikt är jag intresserad av grafisk design och tjänstedesign, och försöker hela tiden fördjupa mig i dessa ämnen. Designprocessen som jag under dessa tre år lärt mig är användbar i de flesta kreativa situationerna jag hamnar i, och gör det lättare för mig att hitta smarta lösningar.
Följ mig på Instagram: @Klarablix

Om projektet

Vad

Vad

Jag har analyserat gigutförares tillvaro för att hitta kritiska moment och förbättringsmöjligheter. Detta har resulterat i fyra olika koncept som bland annat rör dehumanisering, otrygghet och isolering.

Hur

Hur

För att analysera och kartlägga gigekonomin har jag utfört en rad olika design- och tjänstedesignmetoder, bland annat intervju, kundresa, persona, omvärldsbevakning och litteraturstudier.

Varför

Varför

Gigekonomin är omdiskuterad, vissa ser det som en möjlighet att vara fri och flexibel medan andra menar på att det bara är ett förklätt sätt att exploatera arbetskraft. Jag valde detta ämne då jag vill skapa lösningar för utsatta människor och på så sätt också skapa en mer jämlik och socialt hållbar arbetsmarknad.

Hemberedskap för stadsbor ur ett designperspektiv

Bild av Ludvig Djerf

Jag heter Ludvig Djerf, 21 år och uppvuxen i Helsingborg. Mer information om mitt arbete hittar du på bland annat Linkedin.

Om projektet

Vad

Vad

Jag har skapat tre produktkoncept som fyller hemberedskapsbehov och önskemål målgruppen stadsbor har. Första produktkonceptet erbjuder förvaring av vatten för en person i ett dygn, vilka är minst tre liter. Andra produktkonceptet är en vevhögtalare som erbjuder information, underhållning, el och ljus. Tredje produkten är en dekorativ spritbrännarställning med eldstål för tillagning av mat om den inte kan tillagas på annat sätt. Utifrån intervjuer med experter och en studie påstås hemberedskap vara lättare att ta åt sig om man kan inkorporera kunskap och material i vardagslivet

Hur

Hur

Detta utforskades och utvecklades utifrån designprocessen med en induktiv ansats som vald forskningsmetod.

Varför

Varför

Människor i framförallt stadsmiljöer är inte förberedda om någon form av kris skulle uppstå. Informationen är bristfällig kring vad som gäller hemberedskap och hur man hanterar krissituationer, påstår både experter och vanliga människor som intervjuats i detta projekt.

Kommunicera hållbarhet - ett steg mot ekologiskt hållbara fordonsinteriörer

Foto av Mikael Engblom

Jag heter Mikael Engblom, är 26 år, och har växt upp i södra Finland. Jag har alltid haft intresse för bild och formgivning, av den anledningen blev Industridesign vid Högskolan i Gävle det naturliga valet för mig. Under utbildningen har jag fått en förståelse för design och det kreativa skapandet, ett intresse för hållbarhet har även det växt fram. I mitt examensarbete har jag kombinerat mina kunskaper och intressen jag fått under utbildningen med mitt stora fritidsintresse, fordon.

Om projektet

Vad

Vad

Ekologiskt hållbara material: Information och inspiration till ekologiskt hållbara material i lastbilsinteriörer, är ett koncept som ska fungera som inspirationskälla för att hitta olika alternativa material till fossil plast i fordonsinteriörer. Resultatet är en 60 sidor lång handbok fylld med information och inspiration till hur nya ekologiskt hållbara material kan användas. Handboken är riktad till Scanias designavdelning och inspirationsbilderna är applicerade på Scanias L-serie från New Truck Generation lastbilarna.

Hur

Hur

En stor del av processen bestod av utforskning för att fastställa den möjliga problematiken med användning av plast. Vad det finns för alternativa material och vilka egenskaper dessa material har. Det undersöktes hur de alternativa materialen kan appliceras i en fordonsinteriör och närmare bestämt lastbilsinteriörer. Intervjuer och trendspaning bidrog till stor del till handbokens resultat och slutsatser

Varför

Varför

I en tid när Scania ingenjörsmässigt är ett ledande företag inom hållbara transporter, så är fossil plast fortfarande överrepresenterat i lastbilsinteriören.

Noah - En smart samlingsplats i den offentliga utemiljön

Foto av Mattias Nils-Olof Persson

Jag heter Mattias Nils-Olof Persson, är 30 år gammal och växte upp i en by i Gävle trakterna. Som person är jag skämtsam och glad och att skratta är en av mitt livs prioriteter. Då jag också finner utmaningar underhållande, varför inte arbeta med något som både utmanar och roar? Därför studerade jag på högskolan i Gävle till industridesigner; där varje projekt innefattar något nytt, ofta i form av kunskap eller tankespår.

Om projektet

Vad

Vad

Noah är en samlingsplats med ungdomar och unga vuxna som målgrupp. Formens runda sidor fungerar som halvliggande sittplatser och ryggstödet i mitten av produkten innehåller smarta funktioner drivna av solpanelen på taket. Noah har Wifi, laddning av elektronik (både via USB uttag och trådlöst), LED-belysning samt högtalare som kan kopplas till via Bluetooth. Noah är ett förslag till en expandering av Soliotechs sortiment, som via soldrivna funktioner och fysisk utformning ger användare chansen att råda över sin egna lilla ark för en stund.

Hur

Hur

En traditionell iterativ designprocess har använts för att utforska och generera idéer kring främjandet av trivsel i offentlig utemiljö med hjälp av solceller. Detta via metoder som intervjuer, funktionsmodeller, braindrawing varianter och litteraturstudier.

Varför

Varför

Människor är idag nästan alltid uppkopplade, men utemiljön i samhället återspeglar inte detta. Levnadssättet ställer nya krav och utemiljön behöver uppdateras för att tillgodose de nya behoven samt främja trivsel i en uppkopplad värld.

Pulsen: Ett skolgårdsprojekt som främjar fysisk, psykisk och social aktivitet

Foto av Oliver Sharp

Jag heter Oliver Sharp, är 26 år gammal, och kommer från Stockholm. Jag har haft ett intresse för design sedan länge. Inom ämnet design finns många yrken, och som industridesigner får man viktiga kompetenser inom de flesta. Därför är det väldigt fritt vad man vill syssla med, vare sig det är utvecklingen av fysiska produkter, user experience (UX/UI), tjänstedesign, grafisk design m.m. Då jag tycker om det mesta inom design har utbildningen varit perfekt för mig. I grunden handlar det om att förstå designprocessen, vad användarna behöver, och hur det man skapar påverkar omvärlden
Följ mig på Instagram: @Oliversharp

Om projektet

Vad

Vad

Pulsen är en skolgårdsprodukt för stillasittande och sysslolösa mellan- och högstadieelever som främjar fysisk, psykisk och social aktivitet. På Pulsen kan eleverna träna styrka och motorik samtidigt som de umgås tillsammans. De kan även utmana sig själva eller en vän till att kontrollera sin puls med en koordinationslek längst med Pulsens två impulskurvor. Den multifunktionella ställningen designades åt Glänta Design för att utveckla deras sortiment.

Hur

Hur

För att skapa en folkhälsofrämjande produkt var det viktigt att identifiera vilken målgrupp är i störst behov av en. Sedan utforskades vilka problem, krav och önskemål som de har genom litteraturstudier, enkäter, intervjuer och platsbesök. Med en välgrundad uppfattning av kontexten, kunde lösningar tas fram, utvärderas och bearbetas.

Varför

Varför

Fysisk inaktivitet är ett folkhälsoproblem som börjar redan på mellanstadiet. Idag finns det nästan inget på skolgårdarna som uppmuntrar de äldre eleverna till aktiviteter, bortsett från olika bollplaner. Målet var att skapa ett alternativ som erbjuder aktiviteter för alla.

Utforskandet av det nya materialet White Wood

Foto av Kerollos Jalal

Mitt namn är Kerollos Jalal och jag är 23 år gammal. Jag har alltid varit intresserad av teknik och uppfinningar, jag kan med handen på mitt hjärta säga att design är något jag älskar. Som industridesigner får jag tänka uppfinningsrikt samtidigt som jag löser tekniska problem såväl som ergonomiska. Högskolan i Gävle har givit mig ett nytt perspektiv på hållbarhet och att design inte bara handlar om produktutveckling, utan om så mycket mer.
Följ mig på Instagram: @keri_96

Om projektet

Vad

Vad

Jag har i ett samarbete med RISE undersökt materialet som kallas White Wood. Uppdraget gick ut på att titta på materialets egenskaper och hitta nya användningsområden för materialet. Jag har i mitt resultat tagit fram tre produktförslag för White Wood, tv ben, ett skal för högtalare och en bordslampa.

Hur

Hur

Projektet är ett materialdrivet designarbete och jag har använt mig av Material Driven Design Metoden för att testa White Woods egenskaper. Genom att undersöka materialet och testa dess gränser har jag upptäckt unika egenskaper och tillverkningsmetoder, som sedan kunnat appliceras på mina produktförslag.

Varför

Varför

Det krävs en hel del forskning om White Wood för att materialet ska hitta nya användningsområden och kunna komma ut på marknaden. Genom att titta på nya material och tillverkningsmetoder så kan vi ta fram mer hållbara produkter med miljövänligare material. Jag hoppas att detta bidrag kan inspirera till ett hållbarhetstänk.

Visionär flygplanssäteslösning - där resan är halva nöjet

Foto Hampus Forsman

Jag heter Hampus Forsman och jag är 23 år från Vallentuna, en förort i norra Stockholm. Uppfinningar och tänka utanför lådan är något jag alltid har tyckt är intressant och roligt (Vem vill tänka som alla andra när man kan vara annorlunda). Industridesign har inte alltid varit något jag har sett som en framtid men efter att ha ägnat nästan 3 år av mitt liv till att plugga industridesign så har jag väckt upp ett otroligt intresse för ämnet.

Om projektet

Vad

Vad

Mitt examensarbete handlar om att utmana hur det traditionella flygplanssätes-lösningen ser ut idag. Resultatet är en säteslösning som möjliggör ett mer naturligt läge för samtal, alla har direkt tillträde till gången, från sitt säte och låter passageraren arbeta eller läsa ostört vilket är en spegling av användarnas behov.

Hur

Hur

Med hjälp av flera delar ur en designprocess har resan mot en önskad lösning visualiseras med hjälp av digitala design-program

Varför

Varför

Det finns två typer av flygplansresenärer; den första flyger av fritidsintressen och den andra av arbetsrelaterade skäl. Det är den sistnämnda, som i regel flyger mest frekvent och därför har fokus landat på dem. De kommer oftare i kontakt med flygplanssätet och därför väger deras åsikter starkast

Följ utställningen på Instagram

Industridesign 2020

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)