Herobild

ATEE Konferens 2018

En framtid för alla – undervisning för ett hållbart samhälle.

Den 20 – 22 augusti 2018

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle är värd för Association for Teacher Education in Europe (ATEE) 43:e internationella konferens 20-22 augusti 2018.

ATEE är en europeisk organisation som tillhör en av de äldsta finansierade organisationerna inom utbildningssektorn i EU. Målgruppen för deltagare i konferensen är nationella och internationella verksamma forskare inom utbildningssektorn som förskollärare, grundlärare inriktning fritidshem, grundlärare inriktning F-3, grundlärare 4-6, grundlärare 7-9, lärare inom gymnasieskolan, lärarstudenter samt lärare inom lärarutbildningen.

Konferensens tema är En framtid för alla – undervisning för ett hållbart samhälle (eng. A future for all – teaching for a sustainable society). För att kunna utveckla ett hållbart samhälle som inbegriper alla människor och naturen är utbildning för alla är nyckelfråga. Vi behöver dock lära oss mer om hur vi kan stärka en sådan utveckling där utbildning och lärarutbildning står i fokus och där vi tillsammans delar beprövad erfarenhet och forskning; där teoretisk grund och nya idéer tar oss ett steg längre än det vi tidigare prövat.

Konferensens huvudtema om en hållbar framtid diskuteras inom tre underteman:

  • Innovation och hållbar förändring i utbildning

Vilken slags innovation (nya idéer och lösningar som vinner insteg i samhället) kan förstås som långsiktigt hållbara när det gäller mänskligt välmående, social inkludering, vårdande av miljön och i globalisering?

  • Professionella lärare - att förstå dagens situation och att bygga morgondagen

Hur kan vi som lärare, lärarutbildare och forskare bidra med nya arbetssätt till utbildning för att förankra demokratisk praktik och för att kunna arbeta för ett mer jämlikt, rättvist samt hållbart samhälle?

  • Hållbara perspektiv på teori och praktik i lärarutbildning

Hur kan vi utmana icke-hållbara rutiner genom att lyfta lärande för sådana förmågor som behövs i ett hållbart samhälle?

Konferensens språk är engelska.

Kontakt

Frågor rörande boende, registrering mm: 
Maria Appelqvist | CWT Meetings & Events
E-mail: atee2018@cwt-me.com
Phone: +46(0)26-66 31 60

Övriga frågor:
Annika Elm and the Organization Committee | University of Gävle, Sweden
E-mail: atee18org@hig.se
Phone +46(0)26-64 86 90

Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)