Om konferensen

Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Genom att fokusera på temat ”Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?” vill vi tydliggöra kopplingen mellan arbetslivet och den alltmer uttalade debatten och omsorgen om en hållbar livsmiljö för människan.

Vi vill lyfta fram

Att en hållbar livsmiljö för människan förutsätter hållbara arbetsvillkor. Villkor som innebär att arbetet inte leder till stress, smärta, otrygghet och utanförskap, utan till hälsa och välbefinnande.

Bra arbetsvillkor och en hälsofrämjande och inkluderande arbetsmiljö är även viktiga förutsättningar för organisationers lönsamhet och livsduglighet, och därmed för samhällets välstånd.

Fortecentret vid Högskolan i Gävle, Kroppen i arbete - från problem till potential, är medarrangör av konferensen och kommer att bidra med presentationer från sitt breda forskningsfält. FALF-konferensen täcker alltså in förhållanden i arbetet av betydelse för en hållbar livsmiljö, både ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Det övergripande syftet med konferensen

Är att skapa en mötesplats där aktuell arbetslivsforskning i vid mening kan presenteras och diskuteras utifrån olika utgångspunkter och perspektiv. En mötesplats där olika intressenter deltar i samtal om hur forskning kan utformas och förmedlas för att leda till praktiska resultat.

Konferensen har därför en bred ingång och välkomnar presentationer med utgångspunkt tagen i skilda perspektiv och vetenskapliga discipliner. Vi hoppas på så sätt att konferensen ska bidra till att utveckla och bygga forskningskonstellationer mellan olika discipliner, mellan olika forskningsmiljöer och forskargrupper, och mellan forskare och intressenter i samhället i övrigt.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer

Vi välkomnar såväl presentationer av pågående forskning som presentationer av slutförda forskningsprojekt.

Presentationer kan ges i form av symposier och workshops/seminarier, i traditionell form, så som muntlig presentation, eller i någon alternativ presentationsform, t.ex. rundabordssamtal.

Konferensspråket är svenska, men bidrag på engelska är välkomna. Oavsett presentationsform är målet att lyfta fram frågor, forskning och resultat till gemensam diskussion.

FALF webbsida kan du läsa mer om föreningen.

QR kod

Gå gärna in på eventet på Facebook

 

 

 

 

Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2018-05-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)