FEKIS ämneskonferens 2019

Högskolan i Gävle bjuder in till 2019 års FEKIS-konferens den 15-17 oktober, med temat ”Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö”

Ekonomi som begrepp är ofta härledd från grekiskans ”oikonomia” vilket betyder ”att se över sitt hus” och definieras som läran om hushållning av knappa resurser. Eftersom
hållbarhet handlar om att ta tillvara dagens behov av resurser, utan att äventyra kommande generationers möjligheter, anses ekonomiämnet bidra till skapandet av en framtida hållbar livsmiljö. Det är inte bara den ekonomiska dimensionen av hållbar resursanvändning som har central roll för samhällsutvecklingen.

Organisationers resursanvändning har på påtagligt sätt inverkat på det omgivande samhällets ekologiska utveckling. Ekonomiska aktiviteter påverkar även utveckling av arbetsmiljö, företagskultur, internationalisering och innovation med inverkan på människor och den sociala dimensionen av hållbarhet.

Trots företagsekonomins fokus på hållbar resursanvändning, har ämnet kritiserats för att främst bidra till vinstmaximering, behovsskapande och kortsiktigt beslutsfattande - vilket samtidigt är hållbarhetens problematik. Denna kritik, sann eller inte, anses rimma illa med företagsekonomins ursprung och grundläggande syfte. En högaktuell fråga är hur företagsekonomi kan balansera krav på hållbarhet i ett samhälle som ställer allt högre krav på kortsiktig vinst.

Som mindre högskola är Högskolan i Gävle väl förankrad i det regionala sammanhanget, vilket aktualiserar frågan om akademins roll, betydelse och rykte i samhället. Vid årets företagsekonomiska konferens vill vi diskutera hur företagsekonomins bidrag till hållbar livsmiljö i samhället kan problematiseras, aktualiseras och kommuniceras. Centralt sätts fokus på hur företagsekonomin kan bli del av strävan mot en hållbar livsmiljö istället för att ses som del av ett vinstfokuserat samhällsproblem

Vi ställer tre frågor:

  1. Vad är företagsekonomis roll i skapandet av hållbar livsmiljö?
  2. Vad är företagsekonomins bidrag inom dagens hållbarhetsdiskussion?
  3. Vilken regional roll kan en högskola axla i främjandet av hållbar livsmiljö för människor?

Vi på Högskolan i Gävle ser fram emot att ta del av era förslag på sessioner inom temat företagsekonomins bidrag till hållbar livsmiljö.

Konferensen är indelad i tre temarelaterade sessioner – forskning, undervisning och samverkan.

Förslag på sessioner

Skickas senast den 15 april 2019 till: fekis2019@hig.se

Sessioner kommer att presenteras här på vår webbplats. Där går det även bra att anmäla deltagande inom olika sessioner som presentatör, debattör etc.

Vi ser varmt fram emot att se er alla i Gävle den 15-17 oktober 2019!
Projektgruppen för FEKIS-2019


Viktiga datum

Sista dagen för sessionsförslag - 15 april 2019

Sista dagen för ”early bird” anmälan – 15 juni 2019

Sista anmälningsdag för konferensen - 1 oktober 2019


Kontakt

Jens Eklinder Frick, projektledare
E-post: fekis2019@hig.se


Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)