Informationsskyldighet för skatterådgivare

Högskolan i Gävle bjuder in till skatterättslig konferens med temat Informationsskyldighet för skatterådgivare den 11 juni 2018.

För närvarande pågår ett utredningsarbete (Fi 2017:03) om informationsskyldighet för skatterådgivare. Utredningen förväntas lämna ett förslag till lagstiftning i oktober 2018.

Informationsskyldigheten avser rapportering till Skatteverket om bland annat avancerad skatteplanering och aggressiva skatteupplägg. Det är en rapportering som kan komma i konflikt med regler för sekretess och lojalitet som gäller för t ex revisorer och advokater.

Frågor som kommer att behandlas under konferensen är bland annat: Hur ska kretsen skatterådgivare avgränsas, och vad avses med avancerad skatteplanering och aggressiva skatteupplägg? Det blir särskilt viktigt att reflektera över dessa frågor om rapporteringsskyldigheten förenas med stränga sanktioner.

Huvudtalare på konferensen är Dr. Elaine Doyle från Kemmy Business School, University of Limerick, Irland. Hon har tidigare varit yrkesverksam revisor och skatterådgivare och som forskar på moraliska och etiska frågeställningar kring skatterådgivning.

Se det fullständiga programmet här

Dr. Elaine Doyle

Dr. Elaine Doyle

Datum: Måndag 11 juni

Tid: 9.00-15.45 med efterföljande mingel

Lokal: Stora Jadwigasalen, Högskolan i Gävle

Konferensen riktar sig till dig som är

  • Akademiker fokuserade på det skatteprocessrättsliga området, den internationella skatterätten och det ekonomiska området
  • Skatterådgivare, myndigheter och företag med intresse för riskplanering/riskanalys, internationalisering, skatteplanering, redovisning och hållbar beskattning.

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri. Vi serverar en enklare lunch och avslutar dagen med ett mingel med plockmat.

Anmäl ditt deltagande i formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 31 maj.

Jag anmäler mig
User information
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2018-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)