Program 11 juni

Här hittar du det fullständiga programmet för konferensen Informationsskyldighet för skatterådgivare.

Måndag den 11 juni

Lokal: Stora Jadwigasalen, Högskolan i Gävle

9.00

Inledande ord
Adj. professor Börje Leidhammar, Högskolan i Gävle

9.15

Regulating Tax Advisors - Moral and Ethical Aspects
Dr Elaine Doyle, Kemmy Business School, Irland

10.00

Kaffepaus

10.30

Informationskraven vid frivillig rättelse
Stig von Bahr, tidigare EU-domare

11.15

Skatteupplägg hos multinationella företag och deras kompatibilitet med EU:s statsstödsrätt
Jur. Dr Yvette Lind, Högskolan i Gävle

11.45

Lunch

13.00

Informationsskyldighet och andra aktuella skattefrågor i näringslivet
Richard Hellenius, Director Corporate Tax Policy, Föreningen Svenskt Näringsliv

13.45

Informationsskyldighet och advokatsekretess
Adj. professor Börje Leidhammar, Högskolan i Gävle

14.30

Paneldiskussion med alla deltagare

15.30

Avslutande ord
Adj. professor Börje Leidhammar, Högskolan i Gävle

15.45

Efterföljande mingel 
Konferensen är kostnadsfri, men anmälan krävs.
Till anmälan

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2018-05-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)