Ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv

Under 2017 arrangerar Högskolan i Gävle en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv. Seminarierna utgår från ett kritiskt, tvärvetenskapligt perspektiv och speglar ekonomisk hållbarhet som integrerat i olika kontexter.

Presentationerna tar upp hur ekonomisk hållbarhet inverkar på, etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

Den största utmaningen kan vara att definiera vad ekonomisk hållbarhet är och hur den dimensionen hanteras inom högskolans olika discipliner.

De olika perspektiven presenteras vid 7 olika lunchseminarier i samband med sopplunch. Serien avslutas med större workshop. Presentationerna kan utgöra grund för tvärvetenskapligt artikelskrivande.

Seminarieserien kommer äga rum följande datum :

  • 5 april Hållbar ekonomi, vad är det och vad ska det vara bra för? Arne Fagerström
  • 28 april Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld, Jari Ristiniemi
  • 2 juni Friskolor och konkurrens: ett svenskt skolpolitiskt misslyckande? Daniel Pettersson
  • 15 september Miljöbedömning av ekonomiskt hållbara lösningar, Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman
  • 20 oktober Economic sustainability from a social perspective,
    Gloria Macassa
  • 24 november Ansvarsfullt och hållbart, Lars Hassel
  • 7 december Workshop: Ekonomisk hållbarhet från ett multidisciplinärt perspektiv, Rodrigo Lozano

Workshop Ekonomisk hållbarhet

Vi bjuder in till en avslutande workshop där de personer som tidigare deltagit summerar sina presentationer. Därefter följer en paneldebatt där frågorna ovan diskuteras i plenum. Workshopen hålls på engelska.

Moderator: Rodrigo Lozano, docent Industriell ekonomi
Datum: 7 december
Tid: 10.00 – 13.00
Plats: Krusenstjerna salen

Anmälan

Seminarierna är öppna för alla och är kostnadsfritt. Du anmäler dig nedan till respektive semianrium.

Ansvarsfullt och hållbart

Institutionella investerare, som förvaltar våra pensioner, och privata sparare har blivit allt mera måna om att placera ansvarsfullt och hållbart. Det betyder samtidigt att ägarna direkt eller via fonder ställer allt högre krav på företagen att vara miljömässigt och socialt hållbara och att de tar ett samhällsansvar. Vad betyder detta ekonomiskt? Finns det en ekonomisk guldkant för företagen och deras ägare att vara hållbara och ta ansvar?

Föreläsare: Lars Hassel 
Datum:
24 november
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Economic sustainability from a social perspective

The global economy is growing unsustainable…. How does this affects societies? An unsustainable economy contributes to inequality, which damages the social fabric of a society – increasing social divisions, status insecurity and status competition. In addition, inequality is the main driver of many threats contributing to social cohesion and a decent quality of life for all. Regarding to business organizations, economic unsustainability (profit-only perspective) can marginalize its various stakeholders, including employees and communities. The seminar will through critical lens discuss why and how a sustainable economy instead need to contribute to overall health and well-being of societies as well as to better business stability and corporate citizenship.

Föreläsare: Gloria Macassa
Datum:
20 oktober
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Miljöbedömning av ekonomiskt hållbara lösningar

Nya produkter och tjänster utvecklas och lanseras i syfte att bidra till ekonomiskt hållbar utveckling. Stora vinster i materialflöden, energianvändning och transporter finns potentiellt i till exempel e-handel, delningsekonomi och cirkulära affärsmodeller. Med olika miljöbedömningsmetoder kan dessa företeelser granskas för att avgöra hur stor miljöpåverkan de har i förhållande till etablerade lösningar.

Föreläsare: Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman
Datum:
15 september
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Friskolor och konkurrens: ett svenskt skolpolitiskt misslyckande?

De senaste decennierna har varit en tid av snabba omställningar för det svenska utbildningssystemet: decentralisering av skolans styrning, möjligheten att starta fristående skolor, införandet av skolpeng och ett nytt bedömnings- och betygssystem. På senare år har det dock börjat komma rapporter om att så som Sverige genomfört ett system med konkurrens för ökad kvalitet visat sig misslyckat och istället för ökad kvalitet har segregationen ökat. Senast i raden av kritiska röster är OECD som karaktäriserar Sveriges reformer med friskolor som totalt misslyckat. I detta väcks en rad frågor: Är konkurrensen som uppstår genom friskolor en lyckad eller misslyckad satsning för ökad utbildningskvalitet? Kan man överhuvudtaget se grundläggande medborgerlig utbildning som en marknad? Hur regleras och styrs skolmarknader i andra länder? Föreläsningen tar upp dessa frågor och försöker historiskt beskriva hur argumenten sett ut och getts olika svar.

Föreläsare: Daniel Pettersson
Datum:
2 juni
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: 61:217 (Embla), Högskolan i Gävle

Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld

Förhållandet mellan etik och ekonomi handlar om värdeuppfattningar. Föreläsningen diskuterar och problematiserar några värdeuppfattningar och deras betydelse för synen på ekonomi. Kvantitativt och kvalitativt grundade värdeuppfattningar lyfts upp. Även begreppet "hållbar värld" diskuteras och problematiseras. Vad menar vi egentligen med "värld"? Har alla en värld? "Värde", "ekonomi" och "värld" kan läsas i ljuset av kulturella förståelsemönster. Vilka kulturella förståelsemönster bestämmer vår syn på ekonomi och hållbarhet och vilka alternativ finns idag? Vad händer i politisk filosofi idag? Politiken borde vara överordnad ekonomin men idag verkar det omvända förhållandet råda mellan dessa två.

Föreläsare: Jari Ristiniemi
Datum:
28 april
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Hållbar ekonomi, vad är det och vad ska det vara bra för?

För att skapa ett hållbart samhälle behöver sättet att förhålla sig till mänskliga aktiviteter i samhället förändras. Det ställer krav på att alla tänker om och anpassar sig till de kravs som ställs för hållbar utveckling genom att utveckla nya lösningar - inte minst företag. Arne Fagerström kommer i seminariet att utmana den traditionella synen på ekonomisk aktivitet och ge förslag på hur nya tanker om hållbart samhälle kan utvecklas.

Föreläsare: Arne Fagerström
Datum:
5 april
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

 

Högskolans jubileumsår kommer att uppmärksamma på flera olika sätt under 2017. Vi vill visa upp Högskolans utveckling och mångfald inom forskning, utbildning och samverkan samt vårt strategiska arbete med en hållbar livsmiljö för människan.

 

Denna seminarieserie speglar ekonomisk hållbarhet integrerat i olika kontexter och visar upp en bredd av vår forskning inom hållbarhetsområdet.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2017-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)