Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld

Förhållandet mellan etik och ekonomi handlar om värdeuppfattningar. Föreläsningen diskuterar och problematiserar några värdeuppfattningar och deras betydelse för synen på ekonomi. Kvantitativt och kvalitativt grundade värdeuppfattningar lyfts upp. Även begreppet "hållbar värld" diskuteras och problematiseras. Vad menar vi egentligen med "värld"? Har alla en värld? "Värde", "ekonomi" och "värld" kan läsas i ljuset av kulturella förståelsemönster. Vilka kulturella förståelsemönster bestämmer vår syn på ekonomi och hållbarhet och vilka alternativ finns idag? Vad händer i politisk filosofi idag? Politiken borde vara överordnad ekonomin men idag verkar det omvända förhållandet råda mellan dessa två.

Föreläsare: Jari Ristiniemi
Datum:
28 april
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Anmälan            

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2017-03-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)