Friskolor och konkurrens: ett svenskt skolpolitiskt misslyckande?

De senaste decennierna har varit en tid av snabba omställningar för det svenska utbildningssystemet: decentralisering av skolans styrning, möjligheten att starta fristående skolor, införandet av skolpeng och ett nytt bedömnings- och betygssystem. På senare år har det dock börjat komma rapporter om att så som Sverige genomfört ett system med konkurrens för ökad kvalitet visat sig misslyckat och istället för ökad kvalitet har segregationen ökat. Senast i raden av kritiska röster är OECD som karaktäriserar Sveriges reformer med friskolor som totalt misslyckat. I detta väcks en rad frågor: Är konkurrensen som uppstår genom friskolor en lyckad eller misslyckad satsning för ökad utbildningskvalitet? Kan man överhuvudtaget se grundläggande medborgerlig utbildning som en marknad? Hur regleras och styrs skolmarknader i andra länder? Föreläsningen tar upp dessa frågor och försöker historiskt beskriva hur argumenten sett ut och getts olika svar.

Föreläsare: Daniel Pettersson
Datum:
2 juni
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: sal 61:217 hus Embla, Högskolan i Gävle


Anmälan            

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2017-05-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)