Miljöbedömning av ekonomiskt hållbara lösningar

Nya produkter och tjänster utvecklas och lanseras i syfte att bidra till ekonomiskt hållbar utveckling. Stora vinster i materialflöden, energianvändning och transporter finns potentiellt i till exempel e-handel, delningsekonomi och cirkulära affärsmodeller. Med olika miljöbedömningsmetoder kan dessa företeelser granskas för att avgöra hur stor miljöpåverkan de har i förhållande till etablerade lösningar.

Föreläsare: Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman
Datum:
15 september
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Anmälan

                 

Om Högskolan