Gå till eugreenalliance
Sök

Utsikter- Webbinarieserie Livslångt lärande våren 2021

En webbinarieserie via Zoom med gästföreläsare på temat livslångt lärande. Serien är en del av den omvärldsspaning som Högskolan genomför inom projektet strategi för livslångt lärande som pågår under våren 2021.

Program

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av att få en bild av vilka utmaningar som det livslånga lärandet står inför. Alla intresserade är välkomna att delta. Ingen anmälan krävs.

Samtliga seminarier genomförs som lunchseminarium: kl 12.15-13.00
Zoomlänk till seminarierna: https://hig-se.zoom.us/j/64013682217

Fredag16 april: Thomas Norrby

Thomas Norrby

Livslångt lärande? Vad är alternativet? Thomas Norrby jobbar med landsbygdsutveckling på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, och kommer under seminariet att dela sina tankar och efarenheter kring att underlätta och skapa förutsättningar för livslångt lärande i olika grupper. Han kommer att peka på några teoretiska grundtankar men framför allt ge exempel på hur man kan jobba så att lärandet blir ännu lite bättre.

Torsdag 22 april: Jan Bidner

Jan Bidner

Lärande och motiverande design med spelifierings-tänk UX-strategen och gamificationexperten Jan Bidner kommer att lära oss hur man med hjälp av insikter i spelpsykologi och gamificationdesign kan engagera människor i sitt lärande och skapa lite bättre förutsättningar för motivation genom att göra saker roligare, mer meningsfulla och tydligare. Spel kan vara många saker. Inte bara tävling och att vinna. Hur kan man utnyttja olika typer av ”spelupplägg" och dynamiker för att stödja en lärkontext eller en utbildningsresa? Hur kan vi stödja lusten till lärande?"

Torsdag 29 april: Caroline Björck

Caroline Björk

Livslångt lärande ur ett psykologiskt perspektiv Caroline Björck är legitimerad psykolog och har disputerat inom ämnet allmän psykiatri. Hon kommer att prata om livslångt lärande ur ett psykologiskt perspektiv- hur kan lärandet fortsätta livet ut? Vilka faser går vi igenom? Hon kommer även att beröra kopplingar till socialpsykologiska teorier, personlighetsteorier och kognitiva teorier.

Tisdag 4 maj: Ulrika Wallén

Ulrika Wallén

Ulrika Wallén arbetar som policyexpert för högskolepolitik vid Svenskt Näringslivs avdelning för kompetensförsörjning.

Ulrika kommer att prata om Så kan högskolornas roll för det livslånga lärandet stärkas - presentation av Svenskt Näringsliv rapport.

Tisdag18 maj: Marie Wall

Marie Wall

Marie Wall, projektledare, samverkansprogrammet livslångt lärande och kompetensförsörjning, regeringskansliet

Tisdag 25 maj: Anders Johansson

Anders Johansson

Anders Johansson är idag senior rådgivare till vicerektor för utbildning och särskild utredare med ansvar för utveckling av området livslångt lärande på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Anders kommer att prata om KTH:s arbete med livslångt lärande, som påbörjades under hösten 2019. I verksamhetsplanen för 2021 ges de fem skolorna i uppdrag att utöka alla aktiviteter kopplat till livslångt lärande till att omfatta 20% av utbildnings-verksamhetens volym till och med 2023. I dag är det ungefär 1%. Hur ser KTHs strategi ut för att möjliggöra detta och varför?

Onsdag 2 juni: Cecila Bjursell

Cecilia Björsell

En infrastruktur för livslångt lärande: Föredraget inleds med en historisk bakgrund till begreppet livslångt lärande utifrån tre perspektiv, för att sedan övergå till att presentera ett förslag till infrastruktur för livslångt lärande och de komponenter som ingår. Modellen har ett hållbarhetsperspektiv och är tänkt att utgöra ett underlag för analyser och diskussioner om framtida satsningar. Cecilia Bjursell är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping och ansvarar för forskningsmiljön Livslångt lärande, där cirka tjugo forskare ingår. 

Tisdag 8 juni: Alastair Creelman

Alastair Creelman

En högskola för alla – lätt att skriva men svårare att genomföra: Det skrivs många vackra ord om det livslånga lärandet och en ny sorts högskola, men för att verkligen satsa på detta starkt växande område krävs flera svåra kulturförändringar och ställningstaganden för högre utbildning. Hur kan en sådan högskola se ut, vilka förebilder finns och hur går vi vidare? Alastair Creelman är styrgruppsmedlem i Nätverket för IT inom Högre Utbildning (ITHU). Han har haft olika internationella uppdrag och deltagit i flera europeiska och nordiska projekt, bl.a. 2014-2018

Innan webbinariet med Alastair Creelman:

Innan seminariet får du som deltagare gärna ta del av den film Alastair skapat samt gärna även skriva ner frågor eller reflektioner i anslutning till denna.

Du hittar filmen och har möjlighet att ställa frågor här

Fakta projektet strategi för livslångt lärande

Projektets övergripande mål är att tydliggöra de prioriteringar och insatser som krävs för att Högskolan ska nå en ledande position inom livslångt lärande. Projektet utgår från Högskolans definition på det livslånga lärandet: Det livslånga lärandet ska betraktas som individens lärande från grundläggande högskoleutbildning till olika former av fort- och vidareutbildningar, där individen stimuleras och får verktyg för att under hela sin yrkeskarriär ta del av, och utveckla, såväl kritiskt tänkande som forskningsbaserad kunskap och innovation.

Projektet påbörjas 1 december 2020 och avslutas 30 juni 2021. Projektrapport ska presenteras för rektors ledningsgrupp i juni 2021.

Kontakt

Projektledare

Svante Brunåker
e-post: svante.brunaker@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)