Gå till eugreenalliance
Sök

Klimatramverket

Högskolan i Gävle är ansluten till Klimatramverket för universitet och högskolor.

Högskolans bidrag till klimatomställningen

Under hösten 2019 anslöt Högskolan i Gävle tillsammans med 37 andra universitet och högskolor till Klimatramverket. De lärosäten som skrivit under förbinder sig att ta fram en konkret handlingsplan för att bidra till att uppfylla 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet. Arbetet med att ta fram mål och strategier för implementering av Klimatramverket i Högskolans verksamhet pågår.

Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor

Klimatramverket skapades på initiativ av universitet och högskolor som har ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. Som lärosäte har vi en viktig uppgift att bidra till det gemensamma målet genom att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Vi ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga.

Publicerad av: Nathalie Davey Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)