Kvalitet och hållbar utveckling

Högskolan arbetar systematiskt med att hela tiden förbättra utbildningens och forskningens kvalitet och minska vår miljöpåverkan.

Kvalitet i utbildning och forskning kan betraktas utifrån olika perspektiv:

  1. Innehållslig kvalitet: att utbildningen och forskningen genererar kunskap.
  2. Resultatkvalitet: att utbildningen och forskningen ger önskade resultat, i termer av betyg, examen, publikationer och andra mätbara prestationer.
  3. Marknadskvalitet: att utbildningen och forskningen är efterfrågad och konkurrenskraftig.
  4. Systemkvalitet: att utbildningen och forskningen systematiskt genomgår ständiga förbättringar, är effektiv, hälsosam och rättssäker.

Högskolans kvalitetsarbete utgår från ett gemensamt ramverk och fastställda kvalitetsmål och processer.

Här kan du läsa mer om:

- Kvalitetssystemet i sin helhet

- Högskolans kvalitetspolicy och kvalitetsmål

Högskolans kvalitetssystem innehåller två övergripande arbetsmetoder som syftar till ständiga förbättringar i vår utbildning och i vår forskning:

- Tematisk kvalitetsutveckling

- Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning

Kvalitetssystemet utvecklar och säkrar Högskolans indirekta hållbarhetsarbete och miljöpåverkan, medan Högskolans miljöledningssystem utvecklar och säkrar Högskolans arbete för att minska sin direkta miljöpåverkan.

Högskolan och hållbar utveckling

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och ska arbeta för en hållbar utveckling inom alla sina verksamhetsområden.

Verksamheten på Högskolan i Gävle ska bedrivas på ett sådant sätt att den positiva påverkan på den befintliga miljön kontinuerligt ökar och den negativa minskar.

Läs mer om högskolans arbete med hållbar utveckling

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-01-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)