Kvalitet och hållbar utveckling

Verksamheten vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet. Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i grundläggande högskoleutbildning, forskning och forskarutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete ska förbättras kontinuerligt. Kvalitetsarbetet ska även i största möjliga utsträckning bygga på uppföljningsbara mål som har satts upp av Högskolan i Gävle.

Kvalitetsarbetet ska utgå från ett gemensamt ramverk som
fastställer övergripande kvalitetsmål, processer och ansvar inom vilket Högskolan kan förverkliga sina intentioner med kvalitetsarbetet. Högskolans styrelse beslutar om arbetets inriktning och rektor som kvalitetsansvarig fattar tillsammans med ledningsgruppen beslut om kvalitetsarbetet. Det högskoleövergripande kvalitetsarbetet samordnas av kvalitetssamordnaren.

Intentionerna med kvalitetsarbetet är

  • att på ett systematiskt och målinriktat sätt, genom planerade aktiviteter och en gemensam process, ständigt förbättra och utveckla kvaliteten (kvalitetsutveckling)
  • att på ett systematiskt och metodiskt sätt och med hjälp av
    dokumenterade rutiner säkerställa och upprätthålla uppnådd kvalitet inom Högskolans utbildningar och därtill angränsande områden, under samtidig revision och uppföljning (kvalitetssäkring); därigenom ska en tillräcklig tilltro ges att verksamheten uppfyller givna krav och förväntningar på kvalitet.

Högskolans ledning och chefer har ett ansvar att motivera
medarbetare till ett kvalitativt arbetssätt. Allas delaktighet innebär att både personal och studenter vid Högskolan får möjlighet att påverka utformningen av kvalitetsmål och kvalitetsarbete och känner att de omfattas av de mål som sätts upp för respektive verksamhetsområde. Men delaktighet innebär även en skyldighet och ansvar för var och en att reflektera över sin egen del i kvalitetsarbetet och hur man själv kan bidra till detta.

Högskolan och hållbar utveckling

Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och ska arbeta för en hållbar utveckling inom alla sina verksamhetsområden.

Verksamheten på Högskolan i Gävle ska bedrivas på ett sådant sätt att den positiva påverkan på den befintliga miljön kontinuerligt ökar och den negativa minskar.

Läs mer om högskolans arbete med hållbar utveckling

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)