Salar

Alla salar (rum) är numrerade efter husnummer, våningsplan och rumsnummer.

De två första siffrorna är samma som husnumret. Siffran därefter talar om våningsplanet. Plan 1 är källaren. De två sista siffrorna är rummets nummer. Se principskiss nedan.

Följande princip används vid numrering av salar.

Om Högskolan