Organisation

Organisationsschema för Högskolan i Gävle

Högskolestyrelse och ledning

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen och rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen – för Högskolan i Gävle.

Stödfunktioner

Rektors kansli bereder ärenden på uppdrag av rektor och tillhandahåller administrativt stöd till högskolestyrelsen, rektor, prorektor och Utbildnings- och forskningsnämnden. Det finns även ett antal nämnder med olika ansvarsområden för att ge stöd åt ledningen.

Undervisnings- och forskningsorganisation samt förvaltningorganisation

Högskolans organisation består av tre akademier, bibliotek samt en gemensam administration som består av utbildningsstöd, kommunikation och samverkan samt infrastruktur och service.