Högskolans gemensamma administration

Den högskolegemensamma administrationen har till uppgift att stödja chefer och medarbetare i verksamheten så att utbildning och forskning kan bedrivas med kvalitet. Högskolans gemensamma administration (HGA) består av fem avdelningar och ett ledningskansli.

Figur: Högskolans gemensamma administration

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Kontakt

Förvaltningschef
Maria Sörby

Förvaltningschefens sekreterare
Mona Ibrahim
Telefon: 64 87 36
Mobil: 073-277 85 36
E-post: Mona.Ibrahim@hig.se

Telefon
(växel): 026-64 85 00 
Fax:
026-64 86 86

Postadress
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress
Kungsbäcksvägen 47, Gävle