Högskolans gemensamma administration

Den högskolegemensamma administrationen har till uppgift att stödja chefer och medarbetare i verksamheten så att utbildning och forskning kan bedrivas med kvalitet. Högskolans gemensamma administration (HGA) består av fem avdelningar och ett ledningskansli.

Figur: Högskolans gemensamma administration

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2018-08-15

Kontakt

Förvaltningschef
Maria Sörby

E-post: Forvaltningschef@hig.se

Telefon
(växel): 026-64 85 00 
Fax:
026-64 86 86

Postadress
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress
Kungsbäcksvägen 47, GävleHögskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)