Anställningsnämnden

Anställningsnämnden utses av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och hanterar ärenden om anställningar på uppdrag av UFN.

Ledamöter (2018-01-01 - 2020-12-31)

Doc. Marina Heiden, ordförande, mhd@hig.se
Fil.dr. Eva Boman, suppleant, ebo@hig.se
Doc. Mikael Björling, suppleant, mbg@hig.se
Fil.dr. Magnus Hjelmblom, ledamot, mbm@hig.se
Prof. Anneli Frelin, ledamot, anefrn@hig.se
Fil.dr David Carlsson, suppleant, daddeg@hig.se

Studentledamöter

Julia Lindqvist, studentrepresentant, Gefle Studentkår, juliahlindqvist@gmail.com

Sekreterare

Marie Säll, HR-administratör
Telefon: 026-64 85 12
E-post: marie.sall@hig.se             

Sammanträdestider

2018
30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 11/12
Sammanträdet börjar kl.13.15. Lokal meddelas i kallelsen.
 

Publicerad av: Marie Säll Sidan uppdaterades: 2018-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)