Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är organisatoriskt placerad under Rektor. Anställningsnämnden bereder anställningsärenden, befordringsärenden samt meriteringsärenden inför beslut i enlighet med anställningsordningen

Ledamöter

(2018-01-01 - 2020-12-31, förlängd mandatperiod 2021-01-01 - 21-06-30)

Doc. Marina Heiden, ordförande, marina.heiden@hig.se
Fil.dr Magnus Hjelmblom, ledamot, magnus.hjelmblom@hig.se
Prof. Anneli Frelin, ledamot, anneli.frelin@hig.se
Fil.dr Ingrid Björk, suppleant, ingrid.bjork@hig.se
Fil.dr Eva Boman, suppleant, eva.boman@hig.se
Doc. Mikael Björling, suppleant, mikael.bjorling@hig.se

Studentledamöter

Passara Granbäck, studentrepresentant, Gefle Studentkår, passaragranback@hotmail.se
Ebba Hedberg , studentrepresentant, Gefle Studentkår, ebba.hedberg@hotmail.com
Maria Gunnars, suppleant, studentrepresentant, Gefle Studentkår, maria.gunnars@live.se

Kontakt

Sekreterare

Marie Säll, HR-administratör
Telefon: 026-64 85 12
E-post: marie.sall@hig.se   

Sammanträdestider


2020
21/1, 18/2, 17/3, 21/4, 19/5, 2/6, 16/6, 25/8, 29/9, 20/10, 17/11, 15/12
2021
26/1, 23/2, 22/3, 20/4, 18/5, 15/6

Sammanträdet börjar kl.13.00 och hålls via zoom.

Publicerad av: Marie Säll Sidan uppdaterades: 2021-03-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)