Sök

Disciplinnämnden

Högskolan i Gävle lyder under högskoleförordningen. Enligt 10 kapitlet i förordningen ska ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter handläggas av en disciplinnämnd.

I högskoleförordningen står bland annat följande:

Disciplinära åtgärder får genomföras mot studenter som

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid högskolan,
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
 • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskriminerings­lagen (2008:567).

Disciplinära åtgärder får dock inte genomföras senare än två är efter den aktuella händelsen.

I kapitel 10 i högskoleförordningen står också vilka representanter som ska finnas med i disciplinnämnden, hur länge de ska sitta med, hur de ska handlägga ärenden och så vidare.

Disciplinnämndens ledamöter

Disciplinnämndens sammansättning, ledamöternas mandattider, ärendenas handläggning med mera framgår av Högskoleförordningens 10 kapitel.

Ledamöter

 • Ylva Fältholm, rektor, ordförande
 • Lars Bengtsson, prorektor, vice ordförande
 • Bengt-Olov Horn, rådman, ordinarie lagfaren
 • Niclas Eltenius, rådman, vice lagfaren
 • Tomas Källquist, lärarrepresentant
 • Lars Eriksson, lärarrepresentant, suppleant

Studentledamöter

 • Emelie Carlström, studentkårens ordförande, ledamot
 • Annie Boberg, ledamot
 • Sam Westman, vice ordförande Gefle Studentkår, suppleant

Sammanträdestider

2022

2022-01-27, 09.00-12.00
2022-03-10, 13.00-16.00
2022-05-05, 09.00-12.00
2022-06-09, 09.00-12.00
2022-09-08, 09.00-12.00
2022-10-21, 09.00-12.00
2022-11-10, 09.00-12.00
2022-12-08, 09.00-12.00

Kontakt

Sekreterare för disciplinnämnden
Telefon: 026–64 83 04
E-post: disciplinnamnd@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Sandra Lindberg Sidan uppdaterades: 2022-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)