Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden ansvarar för bedömning av behörighet, antagning, upprättande av individuell studieplan, handledning och finansiering när det gäller all forskarutbildning vid Högskolan i Gävle. De ansvarar också för att det finns finansiering för hela studietiden.

Forskarutbildningsnämnden ansvarar för bedömning av behörighet, antagning, upprättande av individuell studieplan, handledning och finansiering när det gäller all forskarutbildning vid Högskolan i Gävle. De ansvarar också för att det finns finansiering för hela studietiden. Forskarutbildningsnämnden arbetar på delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden.

Högskolan i Gävle har forskarutbildningsrätt inom forsknings- och profilområdena Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv.

Forskarutbildningsnämndens ledamöter

Ledamöter 

 

 Representerar

Gloria Macassa

ordförande

Hälsofrämjande arbetsliv

Jari Ristiniemi

ledamot

AUE

Ola Eriksson

ledamot

Byggd miljö

Annika Nilsson

ledamot

Hälsofrämjande arbetsliv

José Chilo

ledamot

Byggd miljö

Fredrik Jönsson

ledamot

extern representant

Martin Eriksson

ledamot

forskarstuderande
Handlingar till Forskarutbildningsnämnden

Om du vill att Forskarutbildningsnämnden ska ta upp ett ärende måste du skicka ärendehandlingarna till nämnden senast tre veckor innan nämnden har sammanträde. De handlingar du skickar in ska vara diarieförda och i original.

Sammanträdestider

Under 2018 sammanträder nämnden kl 9.00–12.00 följande datum:
31 januari, 16 april, 23 maj, 26 september, 24 oktober, 4 december.

Kontakt

Mikael Krigh, sekreterare
Telefon: 026–64 89 68
E-post: mikael.krigh@hig.se

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Björn Karlsson Sidan uppdaterades: 2018-10-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)