Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten på Högskolans utbildningar, oavsett om det gäller reguljär utbildning, distansutbildning eller uppdragsutbildning. Nämnden beslutar bland annat om kurs- och utbildningsplaner.

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten på Högskolans utbildningar, oavsett om det gäller reguljär utbildning, distansutbildning eller uppdragsutbildning. Nämnden beslutar om kurs- och utbildningsplaner och har även rätt att delegera ansvaret för att fastställa kursplaner till akademichefen. När nämnden delegerar det ansvaret ska de samtidigt ge riktlinjer för hur akademichefen ska redovisa till nämnden vilka kursplaner som har beslutats och hur dessa ska följas upp.

Utbildnings- och forskningsnämnden ska även främja god forskningskvalitet och stärka Högskolans utbildnings- och forskningsprofil enligt antagna strategier.

Ledamöter

Företrädare för högskolans lärare och forskare

 • Johan Willander, ordförande
 • Julia Åhlen, vice ordförande
 • Pia Tham, ledamot
 • Iulian Cananau, ledamot
 • Björn Haglund, ledamot
 • Anders Brandt, ledamot
 • Tomas Källquist, ledamot
 • Mikael Cronhjort, ledamot
 • Maria Engström, ledamot

Företrädare för de studerande

 • Sam Westman, ledamot
 • Annie Boberg, ledamot
 • Elin Svensson, ledamot

Företrädare för de forskarstuderande

 • Caroline Snäckerström Sims, ledamot

Handlingar till utbildnings- och forsknings­nämnden

Om du vill att Utbildnings- och forskningsnämnden ska ta upp ett ärende måste du skicka ärendehandlingarna till nämnden senast tre veckor innan nämnden har sammanträde. De handlingar du skickar in ska vara diarieförda och i original.

Eventuella frågor om nämnden kan ställas till nämndens sekreterare.

Nämndens sammanträdestider 2021

3 februari, kl 9.00 - 15.00
5 mars, kl 9.00 - 12.00
8 april, kl 9.00 - 15.00
6 maj, kl 9.00 - 12.00
9 juni, kl 9.00 - 15.00
16 september, kl 9.00 - 15.00
6 oktober, kl 9.00 - 12.00
28 oktober, kl 9.00 - 15.00
19 november, kl 9.00 - 12.00
8 december, kl 9.00 - 15.00

Kontakt

Sekreterare

Petra Adebäck
Telefon: 026-64 83 01
E-post: ufn@hig.se

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Björn Karlsson Sidan uppdaterades: 2021-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)